Os i Transit
Gratis netværksgruppe til akademikere på vej ind i arbejdslivet

Fællesskabet Os i Transit er til dig der er akademiker i overgangen fra studie- til arbejdsliv; om du er kandidatstuderende på 9./10. semester, ledig dimittend eller nyansat på første år. Som del af fællesskabet vil du kunne deltage i en netværksgruppe, hvor vi fokuserer på at dele erfaringer fra hverdagen, for at hjælpe hinanden til en bedre overgang fra studie til arbejdsliv, og i sidste ende at skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv.

Vi ved fra førstehåndserfaring at overgangen fra studie til arbejdsliv kan være en belastning for den daglige trivsel og mentale sundhed, og bunde i flere forskellige ting, som mange har erfaringer med, blandt andet:

 • Tvivl om egne ressourcer, kompetencer og faglig identitet ved endt uddannelse
 • Usikkerhed i jobsøgning, formidling af egen værdi og prioriteringer i hverdagen
 • Utryghed og uvished omkring arbejdsmiljø, ansættelsesforhold og karriereveje

Derudover ved vi også at coronanedlukningen, med minimal social kontakt – og for mange faggrupper forhøjet ledighed – har gjort overgangen yderligere svær at være i.

Hvad får du ud af at tilmelde dig?

Som deltager i netværksgruppen får du muligheden for at:

 • Møde nye mennesker som er samme sted i livet og har lignende udfordringer i hverdagen
 • Dele ud af egne erfaringer til andre der kan bruge dem
 • Bruge de andre deltageres erfaringer til at spejle din egen situation og få be- eller afkræftet tvivl og bekymringer
 • Hjælpe med at udfordre og blive udfordret på vanetænkning, hvis du føler du er kørt fast i en til tider ensformig hverdag
Det har været med til at give mig de refleksioner der skulle til for at jeg kan tage min jobsøgning i egen hånd – at tage kontrol over min egen situation og min jobsøgning. Og det synes jeg nærmest har været det største udbytte af det her netværk som vores, det er at der faktisk også er kommet noget selvværd tilbage!

 

Julie, 28, ledig Dimittend, Cand.scient i Kulturgeografi

Vi vælger indholdet sammen

Helt konkret tager vi til hvert møde udgangspunkt i et eller en problematik tema, som vi på
forhånd har aftalt. Eksempler på tidligere temaer er:

 • Uopfordret kontakt til virksomheder
 • Formidling af resultater, værdi og kompetencer som akademiker
 • Brug af LinkedIn i jobsøgning
 • Brug af fagforening, a-kasse og jobcenter
 • Faglig identitet
 • Rutiner og struktur i hverdagen
 • Strategier og alternativer i jobsøgning
Indholdet har bestemt været relevant. Det har især skyldtes den del at det har været os deltagere der har været med til at præge form og indhold. Og det har også været godt at møde nogle ting man har modstand imod, fordi jeg lærer om det og jeg rykker mig også.

 

Andreas, 36, ledig dimittend, Cand.soc. Spatial designs & society

Struktur på møderne

Første møde vil bestå af en introduktion, og en snak om coronanedlukningens påvirkning på den enkeltes situation. Derudover vælger vi hvilke temaer det giver mening at vende eller få sparring på på de næste møder.

Overordnet arbejder vi til møderne i to skridt:

 • Vi danner et grundlag for en fælles forståelse af temaet gennem deltagernes egne fortællinger om deres oplevelser og erfaringer.
 • Vi giver hinanden sparring på konkrete situationer, problematikker og tanker – ofte med brug af øvelser – som er centrale i deltagernes hverdag, og samler op på hvad der er af handlemuligheder og nye perspektiver at hente hos hinanden.
Tilmelding & praktisk information
Gratis onlinemøder med fast facilitator

Hvem?
Til møderne er vi op til syv deltagere som alle er enten studerende, dimittender eller nyansatte. Sparringen faciliteres af Andreas Andersen, der selv er nyuddannet i 2020 med en kandidatgrad i Anvendt Filosofi og Psykologi fra AAU.

Hvor?
Møderne afholdes på Zoom, og alle deltagere får tilsendt et link inden hvert møde. Det er ikke nødvendigt at have installeret programmet.

Hvornår?
Vi holder fire møder á 2 timer over fire uger fra hver første uge i måneden.

Møderne kører faste tider hver uge, og du tilmelder dig en fast ugedag i de fire uger – de præcise datoer findes på tilmeldingsblanketten.

Vi opfordrer deltagerne til at være mødestabile, så alle får mest ud af møderne.

For spørgsmål eller henvendelser kontakt Andreas Andersen

 

Andreas Andersen

Andreas Andersen
Os i Transit, Projektleder
Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Mail: andreas@cfba.dk
Telefon: 28 20 99 27

Andreas er selv nyuddannet cand. mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi fra AAU i 2020. Han er specialiseret indenfor dialog- og organisationsfilosofi, og har en håndfuld års erfaring med rådgivning og dialogfacilitering fra forskellige lønnede og frivillige sammenhænge.

Du kan læse mere om Os i Transit her …

1 Step 1
Ja tak, jeg vil gerne deltage i
Os i Transit

Udfyld oplysningerne herunder og tilmeld dig en gratis netværksgruppe..

Vælg din ugentlige netværksgruppe

Når du vælger KA-studerende, Ledig dimmitend eller Nyansat, får du vist en liste med dage/datoer. Vær opmærksom på at der er en tilmeldingsfrist 2 dage inden holdstart.

Jeg er:vælg herunder for at se dage/datoer der passer til dig
Sparringsmøder for KA-studerendevælg dage/datoer
Sparringsmøder for ledige dimittendervælg dage/datoer
Sparringsmøder for nyansattevælg dage/datoer

Er der ingen datoer/dage der passer dig?

Fik du ikke en plads i denne runde, så få en mail så snart nye forløb offentliggøres. Få besked når nye datoer for sparringsgrupper bliver lagt op – klik her ...

Vi sender en bekræftelse og en mail med link til hvert møde.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Tilmelding & praktisk information

1 Step 1
Ja tak, jeg vil gerne deltage i
Os i Transit

Udfyld oplysningerne herunder og tilmeld dig en gratis netværksgruppe..

Vælg din ugentlige netværksgruppe

Når du vælger KA-studerende, Ledig dimmitend eller Nyansat, får du vist en liste med dage/datoer. Vær opmærksom på at der er en tilmeldingsfrist 2 dage inden holdstart.

Jeg er:vælg herunder for at se dage/datoer der passer til dig
Sparringsmøder for KA-studerendevælg dage/datoer
Sparringsmøder for ledige dimittendervælg dage/datoer
Sparringsmøder for nyansattevælg dage/datoer

Er der ingen datoer/dage der passer dig?

Fik du ikke en plads i denne runde, så få en mail så snart nye forløb offentliggøres. Få besked når nye datoer for sparringsgrupper bliver lagt op – klik her ...

Vi sender en bekræftelse og en mail med link til hvert møde.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Gratis onlinemøder med fast facilitator

Hvem?
Til møderne er vi op til syv deltagere som alle er enten studerende, dimittender eller nyansatte. Sparringen faciliteres af Andreas Andersen, der selv er nyuddannet i 2020 med en kandidatgrad i Anvendt Filosofi og Psykologi fra AAU.

Hvor?
Møderne afholdes på Zoom, og alle deltagere får tilsendt et link inden hvert møde. Det er ikke nødvendigt at have installeret programmet.

Hvornår?
Vi holder fire møder á 2 timer over fire uger fra hver første uge i måneden.

Møderne kører faste tider hver uge, og du tilmelder dig en fast ugedag i de fire uger – de præcise datoer findes på tilmeldingsblanketten.

Vi opfordrer deltagerne til at være mødestabile, så alle får mest ud af møderne.

For spørgsmål eller henvendelser kontakt Andreas Andersen

 

Andreas Andersen

Andreas Andersen
Os i Transit, Projektleder
Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Mail: andreas@cfba.dk
Telefon: 28 20 99 27

Andreas er selv nyuddannet cand. mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi fra AAU i 2020. Han er specialiseret indenfor dialog- og organisationsfilosofi, og har en håndfuld års erfaring med rådgivning og dialogfacilitering fra forskellige lønnede og frivillige sammenhænge.

Du kan læse mere om Os i Transit her …

Møderne har været det fællesskab, som jeg har savnet i min tid som færdiguddannet og ledig. Fra at være på egen hånd har jeg oplevet at ‘have kolleger’ i ledighedsprocessen. Meget hurtigt oplevede jeg, at alle var med til møderne for dels at blive inspireret, men ligeså meget for at give ud af erfaringer og gode tips. Det har været ret stærkt at opleve, at vi har kunnet bruge hinanden så meget.

 

Olivia Agnes, 29, ledig dimittend, Cand.soc Arbejdslivsstudier

Jeg føler jeg er blevet mere kompetent, er blevet mere sikker på min position, at stå ved at det man kan bidrage med er relevant. Det er jeg ligesom blevet bekræftet i ved at sige det højt og ved at høre andre sige det samme.

 

Nanna, 28, studerende, Kultur- og Sprogmødestudier og Socialvidenskab

Os i Transit