Gratis vækstgrupper med fast facilitator

Hvem?
Til møderne er vi op til otte deltagere som alle er ledige dimittender (fra et af universiteterne) på vej ind i arbejdslivet.

 

Om du er ledig dimittend dækker for os i mindre grad over hvilket år du specifikt dimitterede i, og i højere grad hvorvidt du har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet efter dimission.

 

Møderne i vækstgrupperne faciliteres af Andreas Andersen, der selv dimitterede fra AAU i 2020 med en cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi.

 

Hvor?
Møderne afholdes på Zoom, og alle deltagere får tilsendt et link inden hvert møde. Det er ikke nødvendigt at have installeret programmet.

 

Hvornår?
Vi holder fire møder á 2 timer over fire uger, med start første uge i måneden.

 

Møderne kører faste tider hver uge, og du tilmelder dig en fast ugedag i de fire uger + et opfølgningsmøde en måned senere – de præcise datoer findes på tilmeldingsblanketten.

 

Vi tilbyder en halv dags indføring i online facilitering af netværk, til de deltagere der ønsker at fortsætte grupperne, på datoer der aftales med de interesserede.

 

Vi opfordrer deltagerne til at være mødestabile, så alle får mest ud af møderne.

 

For spørgsmål eller henvendelser kontakt Andreas Andersen

Andreas Andersen

Andreas Andersen
Forperson i Os i Transit
Projektleder og facilitator hos Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

Mail: andreas@cfba.dk
Telefon: 28 20 99 27

 

Andreas er specialiseret indenfor dialog- og organisationsfilosofi, og har erfaring som facilitator fra sit arbejde hos Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, samt frivilligt arbejde hos bl.a. headspace og Humanistisk Samfund.

Et fællesskab i overgangen fra studie til arbejdsliv

Os i Transit er en forening for nyuddannede akademikere (kandidater fra universiteterne), der befinder sig i overgangen til arbejdslivet, og som kan bruge støtte, inspiration eller nye perspektiver på deres situation. Du kan gratis melde dig ind og ud igen, når du har lyst. Foreningen skaber rammer for at alle medlemmer har adgang til et fællesskab at læne sig ind i på vejen ind i arbejdslivet.

 

Hvem er Os i Transit for?

Os i Transit henvender sig til ledige dimittender, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Du skal med andre ord til at starte dit professionelle arbejdsliv, efter du er dimitteret fra universitetet.

 

Du kan have været færdiguddannet i alt fra en måned til to år. Det afgørende er, at du står i overgangen mellem to livsfaser – studie og arbejdsliv – og at det er nyt for dig at skulle ind på arbejdsmarkedet og bruge din akademiske uddannelse.

 

Hvad taler vi om i Os i Transit?

Deltagerne vælger selv, hvilke temaer de vil arbejde med i grupperne. De tidligere deltagere har bl.a. valgt at arbejde med følgende temaer:

  • Usikkerhed om ansøgningsmateriale og kompetencer
  • Tvivl om faglig identitet efter uddannelse
  • Usikkerhed i kontakt til arbejdsgivere
  • Pres fra omverdenen
  • Værdier og visualisering af fremtiden
  • Struktur og trivsel i hverdagen.

Passer temaerne til din situation som ledig dimittend? Så kan du få gavn af at være en del af Os i Transit. Der er flere, der har stået i samme situation som dig, og som har fået en masse ud af at være med i vækstgrupperne, mens de var på vej ind i arbejdslivet. Det er dog vigtigt for os at pointere, at gruppernes formål helt generelt er at give støtte, motivation og inspiration til nye idéer og perspektiver; det er ikke et jobsøgningskursus – det overlader vi til Jobcentre og A-kasser.

Det har været med til at give mig de refleksioner, der skulle til for, at jeg kan tage min jobsøgning i egen hånd – at tage kontrol over min egen situation og min jobsøgning. Og det synes jeg nærmest har været det største udbytte af det her netværk som vores, det er, at der faktisk også er kommet noget selvværd tilbage!

 

Julie, 28, Cand.scient i Kulturgeografi

Gratis vækstgrupper for ledige dimittender

I foråret 2022 opstarter foreningen fire vækstgrupper for ledige dimittender – hvilket vi også gjorde sidste år med stor succes.

 

Vækstgrupperne faciliteres online af en professionel facilitator, med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling. Kort sagt er målet med vækstgrupperne at give deltagerne et ”kollegaskab” i overgangen til arbejdslivet, hvor man kan udveksle erfaringer og få inspiration til nye perspektiver og måder at gribe eksempelvis jobsøgning, hverdag og identitet an på.

 

Helt konkret består en vækstgruppe af:

  • Op til otte personer
  • Fire møder på fire uger
  • Behandling af minimum fire deltagerbestemte tematikker
  • Et opfølgningsmøde en måned efter afslutning med facilitator

Nyt tilbud om indføring og supervision i facilitering

Som en ny ting i år vil alle deltagere, der ønsker at fortsætte driften af vækstgruppen som frivillige facilitatorer, få tilbudt en halv dags indføring i online-facilitering af netværk og få to timers efterfølgende supervision. Formålet er både at give de frivillige facilitatorer faglig opkvalificering og sikrer vækstgruppens bæredygtighed.

Åben for tilmeldinger

Du tilmelder dig en af vækstgrupperne i formularen her, hvorefter du får en velkomstmail og bekræftelse. Vi kan med støtte fra Tuborgfondet og Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv tilbyde gratis tilmelding til alle ledige dimittender, og tilmeldingen gælder til både vækstgrupper og forening. Du kan til enhver tid melde dig ud af foreningen igen ved at skrive til andreas@cfba.dk

Indholdet har bestemt været relevant. Det har især skyldtes den del, at det har været os deltagere, der har været med til at præge form og indhold. Og det har også været godt at møde nogle ting, man har modstand imod, fordi jeg lærer om det, og jeg rykker mig også.

 

Andreas, 36, cand.soc. spatial designs & society

Hvem er Os i Transit?

Os i Transit opstod ud af et socialøkonomisk projekt i Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv.

Foreningen er støttet af Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv og Tuborgfondets Drømmepulje, som muliggør initiativer og aktiviteter der skal give nyuddannede akademikere en bedre start på arbejdslivet.

Aron logo
Tuborg Fondet

Vi er altid på udkig efter samarbejdspartnere, som vil bidrage til at give de nye generationer af akademikere en bedre start på arbejdslivet, og har du en interesse i at støtte foreningens drift eller bidrage til aktiviteter, så er bestyrelsen altid åben for henvendelser, bare skriv til andreas@cfba.dk

Fra at være på egen hånd har jeg oplevet at ‘have kolleger’ i ledighedsprocessen. Meget hurtigt oplevede jeg, at alle var med til møderne for dels at blive inspireret, men ligeså meget for at give ud af erfaringer og gode tips. Det har været ret stærkt at opleve, at vi har kunnet bruge hinanden så meget.

 

Olivia Agnes, 29, Cand.soc Arbejdslivsstudier

Indmeldingsblanket

1 Step 1
Ja tak, jeg vil gerne være med i
Os i Transit

Udfyld oplysningerne herunder og tilmeld dig foreningen og en af vores vækstgrupper for ledige universitetsdimittender. Det er gratis at være med. 

Du modtager derefter en bekræftelsesmail, og får en besked med information og videolink op til din vækstgruppe starter.

Jeg vil gerne tilmelde mig vækstgruppen for ledige dimittender i:vælg dage/datoer

Er der ingen datoer/dage der passer dig, eller ønsker du at komme på venteliste til et af de bookede hold?

Få besked når datoer for nye vækstgrupper bliver lagt op – klik her ...

Vi sender en bekræftelse, og en mail med link til hvert møde.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Gratis vækstgrupper med fast facilitator

Hvem?
Til møderne er vi op til otte deltagere som alle er ledige dimittender på vej ind i arbejdslivet.

 

Om du er ledig dimittend dækker for os i mindre grad over hvilket år du specifikt dimitterede i, og i højere grad hvorvidt du har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet efter dimission.

 

Møderne i vækstgrupperne faciliteres af Andreas Andersen, der selv dimitterede fra AAU i 2020 med en cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi.

 

Hvor?
Møderne afholdes på Zoom, og alle deltagere får tilsendt et link inden hvert møde. Det er ikke nødvendigt at have installeret programmet.

 

Hvornår?
Vi holder fire møder á 2 timer over fire uger, med start første uge i måneden.

 

Møderne kører faste tider hver uge, og du tilmelder dig en fast ugedag i de fire uger + et opfølgningsmøde en måned senere – de præcise datoer findes på tilmeldingsblanketten.

 

Vi tilbyder en halv dags indføring i online facilitering af netværk, til de deltagere der ønsker at fortsætte grupperne, på datoer der aftales med de interesserede.

 

Vi opfordrer deltagerne til at være mødestabile, så alle får mest ud af møderne.

 

For spørgsmål eller henvendelser kontakt Andreas Andersen

Andreas Andersen

Andreas Andersen
Forperson i Os i Transit
Projektleder og facilitator hos Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

Mail: andreas@cfba.dk
Telefon: 28 20 99 27

 

Andreas er specialiseret indenfor dialog- og organisationsfilosofi, og har erfaring som facilitator fra sit arbejde hos Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, samt frivilligt arbejde hos bl.a. headspace og Humanistisk Samfund.

Os i Transit