GRO
– Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

GRO
– Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

Projekt: GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

Projektejer: Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Årstal: 2021-2022

Ansvarlig hos Aron:
Hanne Christensen, arbejdslivspartner og seniorkonsulent 

Fondsmidler: Velliv Foreningen

Signe Kejlbo

Baggrund

 

Kunst- og kulturarbejdere har svære kår. Det er bl.a. udfordrende:

 

 • at få en bæredygtig økonomi
 • at få stabile arbejdsforhold
 • at udnytte sit fulde kunstneriske potentiale
 • at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen
 • at kunne drive sit kunstneriske virke professionelt

 

Kunst- og kulturarbejdere udgør en del af det prekære arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor præmissen er usikre arbejdsvilkår i form af løse ansættelser som tidsbegrænsede kontrakter, vikarstillinger, freelancejobs mv. Derudover har de en øget risiko for lavere lønninger, begrænset adgang til sociale ydelser, øget arbejdspres ofte kombineret med jobusikkerhed.

 

Undersøgelser viser, at det er svært for kunst- og kulturarbejdere at skabe bæredygtige arbejdsliv under disse vilkår. Flere har andre jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, mange har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejds- og privatliv til at balancere etc.

 

Konsekvensen er:

 

 • At en stor del af vores samlede kunstneriske arbejdsstyrke ikke trives. Forskning viser, at det kan føre til dårlig mental sundhed med stress, depression og sygemeldinger.
 • At kunst- og kulturarbejderne vælger at skifte erhverv. Det er spild af økonomiske og faglige ressourcer, idet kunst- og kulturarbejderne ofte har taget en lang videregående uddannelse på en af de kunstneriske skoler.
 • At vores samfund går glip af vigtige kunstneriske stemmer, der kan være med til at udvikle vores samfund.

 

Indsats

 

GRO har til formål at udvikle et værktøj, der kan hjælpe kunst- og kulturarbejdere med at skabe og udvikle bæredygtige arbejdsliv. Målet er at udvikle et dialogværktøj, der kan benyttes i vækstgrupper af kunst- og kulturarbejdere på en sådan måde, at de samtaler, refleksioner og løsninger, der opstår i gruppen, fremmer den enkeltes mulighed for at opnå og leve et bæredygtigt arbejdsliv.

 

Det overordnede projekt består af fire etaper, hvor første fase – som vi har fået bevilling til – handler om rekruttering af erhvervsaktive kunst- og kulturarbejdere og gennemførelse af vækstgruppeforløb.

 

Et af delmålene er, at vækstgruppeforløbene kan få kunst- og kulturarbejdere til at definere de samfundsmæssige, organisationsmæssige og individmæssige elementer, der er vigtige for et bæredygtigt arbejdsliv. Et andet delmål er, at deltagerne i vækstgrupperne opnår en læring og viden om bæredygtigt arbejdsliv, der medfører en adfærdsændring, og at læringen fra disse forløb danner baggrund for at udvikle et værktøj til andre netværksforløb.

 

Når første fase er gennemført, evaluerer vi forløbet og vurderer, om vi opfylder delmålene og skal gå videre med projektet.

Baggrund

 

Kunst- og kulturarbejdere har svære kår. Det er bl.a. udfordrende:

 

 • at få en bæredygtig økonomi
 • at få stabile arbejdsforhold
 • at udnytte sit fulde kunstneriske potentiale
 • at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen
 • at kunne drive sit kunstneriske virke professionelt

 

Kunst- og kulturarbejdere udgør en del af det prekære arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor præmissen er usikre arbejdsvilkår i form af løse ansættelser som tidsbegrænsede kontrakter, vikarstillinger, freelancejobs mv. Derudover har de en øget risiko for lavere lønninger, begrænset adgang til sociale ydelser, øget arbejdspres ofte kombineret med jobusikkerhed.

 

Undersøgelser viser, at det er svært for kunst- og kulturarbejdere at skabe bæredygtige arbejdsliv under disse vilkår. Flere har andre jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, mange har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejds- og privatliv til at balancere etc.

 

Konsekvensen er:

 

 • At en stor del af vores samlede kunstneriske arbejdsstyrke ikke trives. Forskning viser, at det kan føre til dårlig mental sundhed med stress, depression og sygemeldinger.
 • At kunst- og kulturarbejderne vælger at skifte erhverv. Det er spild af økonomiske og faglige ressourcer, idet kunst- og kulturarbejderne ofte har taget en lang videregående uddannelse på en af de kunstneriske skoler.
 • At vores samfund går glip af vigtige kunstneriske stemmer, der kan være med til at udvikle vores samfund.

 

Indsats

 

GRO har til formål at udvikle et værktøj, der kan hjælpe kunst- og kulturarbejdere med at skabe og udvikle bæredygtige arbejdsliv. Målet er at udvikle et dialogværktøj, der kan benyttes i vækstgrupper af kunst- og kulturarbejdere på en sådan måde, at de samtaler, refleksioner og løsninger, der opstår i gruppen, fremmer den enkeltes mulighed for at opnå og leve et bæredygtigt arbejdsliv.

 

Det overordnede projekt består af fire etaper, hvor første fase – som vi har fået bevilling til – handler om rekruttering af erhvervsaktive kunst- og kulturarbejdere og gennemførelse af vækstgruppeforløb.

 

Et af delmålene er, at vækstgruppeforløbene kan få kunst- og kulturarbejdere til at definere de samfundsmæssige, organisationsmæssige og individmæssige elementer, der er vigtige for et bæredygtigt arbejdsliv. Et andet delmål er, at deltagerne i vækstgrupperne opnår en læring og viden om bæredygtigt arbejdsliv, der medfører en adfærdsændring, og at læringen fra disse forløb danner baggrund for at udvikle et værktøj til andre netværksforløb.

 

Når første fase er gennemført, evaluerer vi forløbet og vurderer, om vi opfylder delmålene og skal gå videre med projektet.

Signe Kejlbo

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Arbejdslivspartner, udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Arbejdslivspartner og seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk