Møde arbejdsfællesskab
Arbejdsfællesskaber styrker trivslen
Arbejdsfællesskaber styrker trivslen
Fra forskning ved vi, at arbejdsfællesskaber styrker trivslen og velværet på arbejdspladser og er med til at reducere og forebygge stress. Derfor er opbygningen af et stærkt arbejdsfællesskab vigtigt for at skabe bæredygtige arbejdsliv.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 4. juni 2021

I et arbejdsfællesskab består fællesskabet af arbejdet på virksomheden. Udgangspunktet er virksomhedens kerneopgave, og fokus er på arbejdsfællesskabet fremfor på individet. Det vil sige, at alt arbejde og alle handlinger på arbejdspladsen tager afsæt i at løfte kerneopgaven, og at arbejdsfællesskabet skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven.

Tydelig kerneopgave er afgørende

For at medarbejderne kan arbejde sammen om at løse kerneopgaven kræver det, at kerneopgaven er tydelig. Dvs. at alle i virksomheden skal kende rammer og retning og vide, hvordan de kan bidrage til at løse kerneopgaven. Det vil skabe ro og tryghed. Følelsen af at have et fælles mål og bidrage til noget større, er både godt for fællesskabet og det enkelte individ, og det er med til at forebygge og reducere stress.

De stærke arbejdsfællesskaber udvikles ved, at ledelsen sikrer:

  • At der er fokus på arbejdsfællesskabet frem for individet
  • At virksomheden har en tydelig kerneopgave, som alle har kendskab til
  • At alle har en klar forståelse af eget bidrag til kerneopgaven
  • At alle i dagligdagen har en praksis og adfærd, der fremmer kerneopgaven

Vil du høre mere om, hvordan du skaber et stærkt arbejdsfællesskab på din virksomhed? Så kontakt os.

Se også Core Culture, som er et værktøj, vi er ved at udvikle sammen med Human House – Arbejdsmiljø og Ledelse. Værktøjet er endnu ikke færdigudviklet.

FAKTA

Et arbejdsfællesskab er ”Et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et særligt stykke arbejde. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde.” Maja Loua Haslebo i ’Legitim ledelse’, Dansk Psykologisk Forlag, 2017.