Udviklingsprojekter
I vores udviklingsprojekter finder vi frem til nye værktøjer, metoder, tilgange, viden eller løsninger – til gavn for deltagerne i projektet, mennesker i arbejdslivet og samfundet generelt. Har I en idé til et udviklingsprojekt, vi skal drøfte?
Udviklingsprojekter

I vores udviklingsprojekter finder vi frem til nye værktøjer, metoder, tilgange, viden eller løsninger – til gavn for deltagerne i projektet, mennesker i arbejdslivet og samfundet generelt. Har I en idé til et udviklingsprojekt, vi skal drøfte?