Om Aron – center for bæredygtigt arbejdsliv
Sammen fremmer vi det bæredygtige arbejdsliv
Sammen fremmer vi det bæredygtige arbejdsliv

Om Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

FRA IDÉ TIL HANDLING

Aron er en socialøkonomisk virksomhed, der blev stiftet i sommeren 2017 af arbejdsmiljø- og seniorprojektleder Hanne Christensen og udviklings- og proceskonsulent Julie Dinesen. I januar 2021 indtrådte ledelses- og kommunikationsrådgiver Jody Shaw som partner i Aron. Herudover er flere konsulenter ansat eller tilknyttet Aron som samarbejdspartnere, og hver enkelt indsats bemandes med udgangspunkt i indsatsens specifikke behov.

 

I Aron er det vores kerneopgave at fremme bæredygtige arbejdsliv. Det gør vi ved at designe, drive og forankre indsatser, der fremmer bæredygtige arbejdsliv. Det kan fx være ved – som i Core Culture-projektet – at udvikle et værktøj til ledere, der kan fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge stress.

 

Bæredygtige arbejdsliv for alle – det er det vi brænder for.

‘Det afgørende for os er at være med til at udvikle og drive forandringer, der fremmer bæredygtige arbejdsliv’.

Hanne og Julie
Aronisterne
Hanne og Julie

Om Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

HER BLIVER IDÉER TIL REALITETER

Aron er en socialøkonomisk virksomhed, der blev stiftet i sommeren 2017 af arbejdsmiljø- og seniorprojektleder Hanne Christensen og udviklings- og proceskonsulent Julie Dinesen. I januar 2021 indtrådte ledelses- og kommunikationsrådgiver Jody Shaw som partner i Aron. Herudover er flere konsulenter ansat eller tilknyttet Aron som samarbejdspartnere, og hver enkelt indsats bemandes med udgangspunkt i indsatsens specifikke behov.

 

I Aron er det vores kerneopgave at fremme bæredygtige arbejdsliv. Det gør vi ved at designe, drive og forankre indsatser, der fremmer bæredygtige arbejdsliv. Det kan fx være ved – som i Core Culture-projektet – at udvikle et værktøj til ledere, der fremmer arbejdsfællesskaber og dermed kan forebygge stress. Eller ved at udvikle et værktøj til at fremme mental sundhed blandt kunstnere og kulturarbejdere.

 

Bæredygtige arbejdsliv for alle – det er det vi brænder for.

‘Det afgørende for os er at være med til at udvikle og drive forandringer, der fremmer bæredygtige arbejdsliv’.

Arons noter på en væg

Teamet

Julie Dinesen, partner

Julie Dinesen

Partner, udviklings- og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL

Mere om Julie

Julies baggrund er uden tvivl noget anderledes end de flestes, da hun både er uddannet klassisk musiker fra musikkonservatoriet med fokus på en Arts In Business tilgang og ‘experiential education’, systemisk og narrativ proceskonsulent fra DISPUK samt Diplom i Ledelse fra UCC med fokus på strategisk ledelsesudvikling.

 

Erfaringer

Julie har stor erfaring med forandringsprocesser og procesledelse, og tager i særlig grad del i de projekter, der indeholder organisations-, strategi- og ledelsesudvikling. Sparring og rådgivning i forhold til idéudvikling, udviklingsdesign og gennemførelse af udviklingsprojekter der har mennesker og adfærd i fokus, har hun ligeledes stor erfaring med. Facilitering af workshops, møder, kursusdage og seminarer med fokus på involverende læringsformer, er ligeledes en af hendes kompetencer.

 

Tidligere har Julie været selvstændig udviklingskonsulent hvor hun bl.a. har løst opgaver for LEGO, Unicef og Kbh Kommune. Og hun har desuden været ansat 6 år i ingeniørvirksomheden Brüel&Kjær A/S som procesleder for forandringsprogrammerne: ‘Agile Goes Agile – implementation af SCRUM i R&D’ , ‘The ChainReaction Program – et kultur forandringsprogram’ samt ‘Growing Leaders – ledelsesudvikling for ledelsen i R&D’

 

“Julie Dinesen har en fantastisk evne til at influere forandringsprocessen gennem en åben og tillidsvækkende personlighed, der samtidig ikke står i vejen for at provokere erfarne medarbejdere med meget høj anciennitet til at prøve noget nyt. Samtidig har hun med succes formået at skabe resultater i mange forskellige sammenhænge via sin professionelle indgangsvinkel til procesledelse.”

 

Lars Agerlin, Vice President Research & Development, Brüel & Kjær, Sound and Vibration Measurement A/S

Hanne Christensen, partner

Hanne Christensen

Partner, direktør og seniorprojektleder
PhD, MPO

Mere om Hanne

Hannes baggrund er et langt arbejdsliv med fokus på arbejdsmiljø. Som forsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 20 år og senere arbejdsmiljøkonsulent i rådgivningsbranchen har hun haft fokus på de risikofaktorer, der forårsager nedslidning af arbejdstagere både i den offentlige og private sektor.

 

For sit forskningsprojekt “Muskeludtrætning som følge af lav belastning” modtog hun tre priser:

 

  • Årets pris fra Landsforeningen af polio-, trafik- og ulykkesramte
  • Pris fra Fondet for arbejderbeskyttelse
  • Hvirvelsøjleprisen fra Dansk Manuel Medicinsk Selskab

 

Erfaringer

Fra den jobmæssige erfaring har Hanne opbygget en faglig ekspertise inden for dataindsamling, -analyse og -bearbejdning ved anvendelse af kvalitative såvel som kvantitative undersøgelsesmetoder. Alt i alt er Hanne ikke til at komme uden om, når projekter med fokus på arbejdsmiljø og -liv skal designes, eksekveres og ikke mindst evalueres.

 

Hanne har tidligere været projektleder på udviklingsprojektet Pionerprojektet der var et samarbejde mellem Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune og Aalborg Universitet, hvor 64 daginstitutioner gennemførte forandringer med henblik på at optimere deres kerneopgave.

 

Hanne har ligeledes ledet et større projekt på Kofoedsminde hvor samtlige medarbejdere og ledere var involveret i at optimere deres anvendelse af risikostyringssystemer med henblik på at reducere vold og trusler om vold.

 

“Jeg har arbejdet sammen med Hanne Christensen gennem de sidste 10 -15 år. Hanne har bl.a. arbejdet som ekstern arbejdsmiljørådgiver og leder af flere projekter i de virksomheder jeg har arbejdet for. Hanne er en meget vidende og erfaren arbejdsmiljøprofessionel og projektleder. Hanne borger for kreativitet og kvalitet og udviser altid rettidig omhu. Siger Hanne ja til en opgave, bliver den løst som den skal og til tiden. Derudover har hun et smittende godt humør – det er ikke så ringe endda”.

 

Marcel Rose, Sikkerhedsleder, Region Sjælland, Kofoedsminde

Kommunikationsansvarlig Sus Larsen

Sus Larsen

Kommunikationsansvarlig
Cand.comm.

Mere om Sus

Sus er kommunikationsansvarlig i Aron og tager hånd om dels Arons kommunikation og ansigt udadtil og dels kommunikationen på Arons projekter. Sus er en systematisk og strategisk kommunikator, der er optaget af at skabe et bæredygtigt arbejdsliv i bred forstand, samt af hvordan effektiv kommunikation kan bidrage til at skabe store forandringer.

 

Sus har mere end 20 års erfaring med kommunikation og forandringsledelse fra en række forskellige brancher. Sus har arbejdet med alt fra daglig support og rådgivning af ledere og medarbejdere til projektledelse, strategisk udviklingsarbejde og implementering.

 

Erfaringer

Sus har en baggrund fra RUC, hvor hun har læst kommunikation og kulturgeografi. Tidligere har Sus arbejdet i et privat PR-bureau, i Københavns Kommune, i Carl Bro (det nuværende Sweco) og i Siemens. Sus har også gennem en række år været selvstændig rådgiver, hvor hun har arbejdet for blandt andet Krüger og Sitecore.

 

”Sus er en yderst dygtig og erfaren kommunikator, der formår at omsætte faglige historier, begreber og tekniske udsagn til et let forståeligt budskab, der henvender sig direkte til målgruppen. Sus kan desuden, på baggrund af sin erfaring fra teknologiske og videnstunge virksomheder, arbejde på ”den store klinge” med virksomheds- og kommunikationsstrategi. Hun er i stand til at tænke langsigtet, og i ”Brands”, der på en overbevisende måde understøtter virksomhedens profil….”

 

Steffen Moe,
projektdirektør Sweco

Kommunikationsrådgiver Jody Shaw

Jody Shaw

Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver
Cand.comm.

Mere om Jody

Jody Shaw er partner i Aron, hvor han blandt andet har fokus på undervisning, facilitering, strategi og proces på Arons projekter. Med sig i bagagen har Jody blandt andet en kommunikationsuddannelse fra RUC og en coachuddannelse.

 

Erfaringer

Jody er en erfaren konsulent, coach og underviser, der har arbejdet inden for kommunikationsområdet de seneste to årtier. Især retorik og organisationskommunikation har haft Jodys opmærksomhed. Jody har erfaring med ledelsescoaching og lederuddannelse i globale organisationer og i den offentlige sektor. Han har ligeledes udviklet og faciliteret mange forløb for medarbejdere, hvor fokus har været at skabe en bedre intern samarbejdskommunikation, fagfaglig videndeling og et stærkere fællesskab.

 

Derudover har Jody tilbragt 10 år som studielektor, vejleder og studieleder for Master i Professional Kommunikation på Roskilde Universitet. Jody har i sin akademiske karriere arbejdet med nogle af de førende danske forskere inden for strategisk kommunikation, dialog og retorik – altid med interesse for, hvordan denne viden kan bruges til at løse kommunikationsudfordringer i forskellige organisationer.

 

Siden 2005 har Jody haft en selvstændig konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Her har han i løbet af årene haft mange rådgivnings- og coachingsamtaler med en række ledere i offentlige og private virksomheder.

Andreas Andresen

Andreas Andersen

Projektleder og arbejdslivskonsulent
Cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi

Mere om Andreas

I 2020 blev Andreas Andersen cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi. Han har i løbet af sit studie blandt andet beskæftiget sig med konflikter og potentialer i virtuel kommunikation samt værdier og mening i organisationer.

Han har senest været medforfatter på et kapitel om hashtaggets rolle i sociale bevægelser i bogserien ‘Annals of Cultural Psychology’.

Andreas er ansat som projektleder i Aron og er ansvarlig for projektet ‘Os I Transit’. Her faciliterer han sparringsmøder for kandidatstuderende, ledige dimittender og nyansatte akademikere og hjælper med at forbedre deres overgang fra studie- til arbejdsliv og lægge grunden for et bæredygtigt arbejdsliv.

I sin fritid kaster han sig som passioneret gastronom ud i diverse madprojekter og giver den gas på guitar og saxofon.

Josefine Skree-Lassen

Praktikant
Studerer Sundhedsfremme og
Arbejdslivsstudier

Mere om Josefine

Josefine har en professionsbachelor i tandplejer og har arbejdet på privatklinik i tre år, inden hun fik trang til at prøve noget nyt. Derfor begyndte hun på kandidaten Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier på RUC.

 

Gennem sin uddannelse har Josefine særligt været interesseret i det psykiske arbejdsmiljø.

 

I øjeblikket er hun i studiepraktik hos Aron. Her er hun blandt andet ved at udarbejde en workshop omkring ”praksischok” hos nyuddannet pædagoger.

 

I sin fritid arbejder Josefine som undervisningsassistent på tandplejerstudiet og bruger tid med sin familie og strikker.

Maja L. R. Jørgensen

Praktikant
Studerer Pædagogik, Uddannelsesstudier og Arbejdslivsstudier

Mere om Maja

Efter 10 års erhvervserfaring inden for pædagogfaget, påbegyndte Maja en kandidat på RUC i Pædagogik, uddannelsesstudier og arbejdslivsstudier med interesse for læring og arbejdsliv.

 

På studiet har hun bl.a. beskæftiget sig med læring og struktur på uddannelser og deres forbindelser til praksis, og hvordan virksomheders og uddannelsers arkitektur og indretning koder for bestemt læring og adfærd. Herudover har hun beskæftiget sig med forandringsmetoder i virksomheder med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Maja er i praktik i Aron i forbindelse med sit 3. semester, hvor hun er med til at udvikle og give feedback på projekter, udvikle konsulentydelser og interne opgaver i Aron. Desuden får hun indblik i opstart af udviklingsprojekter.

 

I sin fritid arbejder Maja som frivillig aktivitetsleder for Røde Kors, bruger tid med sin familie, løber og maler.

Oda

Oda Skjøt

Projektleder
Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Mere om Oda

Oda Skjøt har en kandidat i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet i København og en bachelor i Pædagogik fra Københavns Universitet. På sit studie har Oda blandt andet beskæftiget sig med projekter inden for uddannelse og efteruddannelse af lærere samt folkeskolens formål og dannelse. I efterårssemesteret 2020 havde vi fornøjelsen af at have Oda i praktik i Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, hvor hun var tre dage om ugen. I dag er hun projektleder i Aron.

 

Privat går Oda til keramik, hvor hun holder af at fordybe sig i den kreative proces.

Teamet

Julie Dinesen, partner

Julie Dinesen

Partner, udviklings- og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL

Mere om Julie

Julies baggrund er uden tvivl noget anderledes end de flestes, da hun både er uddannet klassisk musiker fra musikkonservatoriet med fokus på en Arts In Business tilgang og ‘experiential education’, systemisk og narrativ proceskonsulent fra DISPUK samt Diplom i Ledelse fra UCC med fokus på strategisk ledelsesudvikling.

 

Erfaringer

Julie har stor erfaring med forandringsprocesser og procesledelse, og tager i særlig grad del i de projekter, der indeholder organisations-, strategi- og ledelsesudvikling. Sparring og rådgivning i forhold til idéudvikling, udviklingsdesign og gennemførelse af udviklingsprojekter der har mennesker og adfærd i fokus, har hun ligeledes stor erfaring med. Facilitering af workshops, møder, kursusdage og seminarer med fokus på involverende læringsformer, er ligeledes en af hendes kompetencer.

 

Tidligere har Julie været selvstændig udviklingskonsulent hvor hun bl.a. har løst opgaver for LEGO, Unicef og Kbh Kommune. Og hun har desuden været ansat 6 år i ingeniørvirksomheden Brüel&Kjær A/S som procesleder for forandringsprogrammerne: ‘Agile Goes Agile – implementation af SCRUM i R&D’ , ‘The ChainReaction Program – et kultur forandringsprogram’ samt ‘Growing Leaders – ledelsesudvikling for ledelsen i R&D’

 

“Julie Dinesen har en fantastisk evne til at influere forandringsprocessen gennem en åben og tillidsvækkende personlighed, der samtidig ikke står i vejen for at provokere erfarne medarbejdere med meget høj anciennitet til at prøve noget nyt. Samtidig har hun med succes formået at skabe resultater i mange forskellige sammenhænge via sin professionelle indgangsvinkel til procesledelse.”

 

Lars Agerlin, Vice President Research & Development, Brüel & Kjær, Sound and Vibration Measurement A/S

Hanne Christensen, partner

Hanne Christensen

Partner, direktør og seniorprojektleder
PhD, MPO

Mere om Hanne

Hannes baggrund er et langt arbejdsliv med fokus på arbejdsmiljø. Som forsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 20 år og senere arbejdsmiljøkonsulent i rådgivningsbranchen har hun haft fokus på de risikofaktorer, der forårsager nedslidning af arbejdstagere både i den offentlige og private sektor.

 

For sit forskningsprojekt “Muskeludtrætning som følge af lav belastning” modtog hun tre priser:

 

  • Årets pris fra Landsforeningen af polio-, trafik- og ulykkesramte
  • Pris fra Fondet for arbejderbeskyttelse
  • Hvirvelsøjleprisen fra Dansk Manuel Medicinsk Selskab

 

Erfaringer

Fra den jobmæssige erfaring har Hanne opbygget en faglig ekspertise inden for dataindsamling, -analyse og -bearbejdning ved anvendelse af kvalitative såvel som kvantitative undersøgelsesmetoder. Alt i alt er Hanne ikke til at komme uden om, når projekter med fokus på arbejdsmiljø og -liv skal designes, eksekveres og ikke mindst evalueres.

 

Hanne har tidligere været projektleder på udviklingsprojektet Pionerprojektet der var et samarbejde mellem Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune og Aalborg Universitet, hvor 64 daginstitutioner gennemførte forandringer med henblik på at optimere deres kerneopgave.

 

Hanne har ligeledes ledet et større projekt på Kofoedsminde hvor samtlige medarbejdere og ledere var involveret i at optimere deres anvendelse af risikostyringssystemer med henblik på at reducere vold og trusler om vold.

 

“Jeg har arbejdet sammen med Hanne Christensen gennem de sidste 10 -15 år. Hanne har bl.a. arbejdet som ekstern arbejdsmiljørådgiver og leder af flere projekter i de virksomheder jeg har arbejdet for. Hanne er en meget vidende og erfaren arbejdsmiljøprofessionel og projektleder. Hanne borger for kreativitet og kvalitet og udviser altid rettidig omhu. Siger Hanne ja til en opgave, bliver den løst som den skal og til tiden. Derudover har hun et smittende godt humør – det er ikke så ringe endda”.

 

Marcel Rose, Sikkerhedsleder, Region Sjælland, Kofoedsminde

Kommunikationsansvarlig Sus Larsen

Sus Larsen

Kommunikationsansvarlig
Cand.comm.

Mere om Sus

Sus er kommunikationsansvarlig i Aron og tager hånd om dels Arons kommunikation og ansigt udadtil og dels kommunikationen på Arons projekter. Sus er en systematisk og strategisk kommunikator, der er optaget af at skabe et bæredygtigt arbejdsliv i bred forstand, samt af hvordan effektiv kommunikation kan bidrage til at skabe store forandringer.

 

Sus har mere end 20 års erfaring med kommunikation og forandringsledelse fra en række forskellige brancher. Sus har arbejdet med alt fra daglig support og rådgivning af ledere og medarbejdere til projektledelse, strategisk udviklingsarbejde og implementering.

 

Erfaringer

Sus har en baggrund fra RUC, hvor hun har læst kommunikation og kulturgeografi. Tidligere har Sus arbejdet i et privat PR-bureau, i Københavns Kommune, i Carl Bro (det nuværende Sweco) og i Siemens. Sus har også gennem en række år været selvstændig rådgiver, hvor hun har arbejdet for blandt andet Krüger og Sitecore.

 

”Sus er en yderst dygtig og erfaren kommunikator, der formår at omsætte faglige historier, begreber og tekniske udsagn til et let forståeligt budskab, der henvender sig direkte til målgruppen. Sus kan desuden, på baggrund af sin erfaring fra teknologiske og videnstunge virksomheder, arbejde på ”den store klinge” med virksomheds- og kommunikationsstrategi. Hun er i stand til at tænke langsigtet, og i ”Brands”, der på en overbevisende måde understøtter virksomhedens profil….”

 

Steffen Moe,
projektdirektør Sweco

Kommunikationsrådgiver Jody Shaw

Jody Shaw

Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver
Cand.comm.

Mere om Jody

Jody Shaw er partner i Aron, hvor han blandt andet har fokus på undervisning, facilitering, strategi og proces på Arons projekter. Med sig i bagagen har Jody blandt andet en kommunikationsuddannelse fra RUC og en coachuddannelse.

 

Erfaringer

Jody er en erfaren konsulent, coach og underviser, der har arbejdet inden for kommunikationsområdet de seneste to årtier. Især retorik og organisationskommunikation har haft Jodys opmærksomhed. Jody har erfaring med ledelsescoaching og lederuddannelse i globale organisationer og i den offentlige sektor. Han har ligeledes udviklet og faciliteret mange forløb for medarbejdere, hvor fokus har været at skabe en bedre intern samarbejdskommunikation, fagfaglig videndeling og et stærkere fællesskab.

 

Derudover har Jody tilbragt 10 år som studielektor, vejleder og Studieleder for Master i Professional Kommunikation på Roskilde Universitet. Jody har i sin akademiske karriere arbejdet med nogle af de førende danske forskere inden for strategisk kommunikation, dialog og retorik – og altid med interesse for, hvordan denne viden kan anvendes til at løse kommunikationsudfordringer i forskellige organisationer.

 

Siden 2005 har Jody haft en selvstændig konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Her har han i løbet af årene haft mange rådgivnings- og coachingsamtaler med en række ledere i offentlige og private virksomheder.

Andreas Andersen

Andreas Andresen

Projektleder og arbejdslivskonsulent
Cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi

Mere om Andreas

I 2020 blev Andreas Andersen cand.mag. i Anvendt Filosofi og Psykologi. Han har i løbet af sit studie blandt andet beskæftiget sig med konflikter og potentialer i virtuel kommunikation samt værdier og mening i organisationer.

Han har senest været medforfatter på et kapitel om hashtaggets rolle i sociale bevægelser i bogserien ‘Annals of Cultural Psychology’.

Andreas er ansat som projektleder i Aron og er ansvarlig for projektet ‘Os I Transit’. Her faciliterer han sparringsmøder for kandidatstuderende, ledige dimittender og nyansatte akademikere og hjælper med at forbedre deres overgang fra studie- til arbejdsliv og lægge grunden for et bæredygtigt arbejdsliv.

I sin fritid kaster han sig som passioneret gastronom ud i diverse madprojekter og giver den gas på guitar og saxofon.

Josefine Skree-Lassen

Praktikant
Studerer Sundhedsfremme og
Arbejdslivsstudier

Mere om Josefine

Josefine har en professionsbachelor i tandplejer og har arbejdet på privatklinik i tre år, inden hun fik trang til at prøve noget nyt. Derfor begyndte hun på kandidaten Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier på RUC.

 

Gennem sin uddannelse har Josefine særligt været interesseret i det psykiske arbejdsmiljø.

 

I øjeblikket er hun i studiepraktik hos Aron. Her er hun blandt andet ved at udarbejde en workshop omkring ”praksischok” hos nyuddannet pædagoger.

 

I sin fritid arbejder Josefine som undervisningsassistent på tandplejerstudiet og bruger tid med sin familie og strikker.

Maja L. R. Jørgensen

Praktikant
Studerer Pædagogik, Uddannelsesstudier og Arbejdslivsstudier

Mere om Maja

Efter 10 års erhvervserfaring inden for pædagogfaget, påbegyndte Maja en kandidat på RUC i Pædagogik, uddannelsesstudier og arbejdslivsstudier med interesse for læring og arbejdsliv.

 

På studiet har hun bl.a. beskæftiget sig med læring og struktur på uddannelser og deres forbindelser til praksis, og hvordan virksomheders og uddannelsers arkitektur og indretning koder for bestemt læring og adfærd. Herudover har hun beskæftiget sig med forandringsmetoder i virksomheder med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Maja er i praktik i Aron i forbindelse med sit 3. semester, hvor hun er med til at udvikle og give feedback på projekter, udvikle konsulentydelser og interne opgaver i Aron. Desuden får hun indblik i opstart af udviklingsprojekter.

 

I sin fritid arbejder Maja som frivillig aktivitetsleder for Røde Kors, bruger tid med sin familie, løber og maler.

Oda

Oda Skjøt

Projektleder
Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Mere om Oda

Oda Skjøt er cand.mag i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet i København og har en bachelor i Pædagogik fra Københavns Universitet. På sit studie har Oda blandt andet beskæftiget sig med projekter inden for uddannelse og efteruddannelse af lærere samt folkeskolens formål og dannelse. I efterårssemesteret 2020 havde vi fornøjelsen af at have Oda i praktik i Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, hvor hun var tre dage om ugen. I dag er hun projektleder i Aron.

 

Privat går Oda til keramik, hvor hun holder af at fordybe sig i den kreative proces.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Human House
Logo Arbejdsmiljørådgiverne
Logo BFA Branchefællesskab Arbejdsmiljø
Logo Fun First
Logo Meander Media
Logo Team Arbejdsliv