Folkeskolen
Bæredygtige arbejdsliv i folkeskolen – pilotprojekt
Bæredygtige arbejdsliv i folkeskolen – pilotprojekt
Et bæredygtigt arbejdsliv er vigtigt for alle og ikke mindst for de ansatte i folkeskolen, som er med til at danne fremtidens generationer. Men hvordan ser arbejdslivet ud for folkeskolens ansatte? Det har vi i Aron sat fokus på i en pilotundersøgelse. Læs hvad folkeskolens ansatte mener er vigtigst fra hhv. skolens og de ansattes side for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv.
 Af: Oda Skjøt og Sus Larsen, senest opdateret 18. juni 2021

De ansattes holdning til deres arbejdsliv påvirker den kommende generations holdning til arbejdslivet. Derfor ligger der en væsentlig præventiv indsats i at fokusere på bæredygtige arbejdsliv for de ansatte. Vi har spurgt ind til de ansattes arbejdsliv i en pilotundersøgelse på to folkeskoler i Region Hovedstaden. Omdrejningspunktet har været, hvad de ansatte oplever som vigtigst for at udvikle bæredygtige arbejdsliv. Og hvad de forskellige aktører – politikere og faglige organisationer, kommunen, folkeskolen og de ansatte selv – skal bidrage med.

Undersøgelsens resultat

Undersøgelsen viste først og fremmest, at de ansatte i folkeskolen havde konstant fokus på deres kerneopgave – nemlig eleverne. Det er væsentligt, for fokus på kerneopgaven er med til at danne stærke arbejdsfællesskaber, der kan forebygge og reducere stress.

Undersøgelsen viste også, at de ansatte i folkeskolen tager ansvar for at udvikle bæredygtige arbejdsliv og i høj grad mener, at de selv bidrager til det.

Blandt ansatte fra de to folkeskoler er stor enighed omkring, hvilke parametre der er vigtigst for at udvikle bæredygtige arbejdsliv.

Skolen kan bidrage med:

Det vigtigste, folkeskolen som arbejdsplads kan bidrage med, når det gælder bæredygtigt arbejdsliv, er:

  • et godt psykisk arbejdsmiljø
  • mulighed for faglig fordybelse
  • indflydelse på egne arbejdsopgaver
Den ansatte kan bidrage med:

Det vigtigste den enkelte ansatte kan bidrage med, når det gælder bæredygtigt arbejdsliv, er:

  • et rummeligt og nysgerrigt samarbejde
  • at anvende egen faglighed
  • gode forældrerelationer

De ansatte mener, at de selv har et ansvar for at udvikle bæredygtige arbejdsliv, men resultaterne viser også mangel på tillid og anerkendelse for deres udførte arbejde fra politikere, faglige organisationer og kommunen.

Next step

Undersøgelsen er som sagt en pilotundersøgelse på to folkeskoler, men Aron vil arbejde på at udvide undersøgelsen til flere folkeskoler. Målet er at sætte fokus på, hvordan der skabes bæredygtige arbejdsliv i folkeskolen, da vores kerneopgave at bidrage til, at alle får muligheden for at leve og opnå bæredygtige arbejdsliv.