Om GRO  |   Litteratur

Aron-Center-for-baeredygtigt-arbejdsliv-logo-RGB

Vil du også drive et GRO Netværk?

Et GRO Netværk er et fællesskab, hvor kunstnere og kulturarbejdere arbejder med deres arbejdsliv.

Målet er, at deres arbejdsliv skal være mere bæredygtigt, så der er balance mellem de ressourcer, de bruger, og de ressourcer, de får tilført.

Fem store udfordringer
Sådan kommer du i gang

1. Læs GRO Vejledning

 

Vejledningen er til dig, der skal drive et GRO Netværk. Her får du en masse gode råd om, hvordan du gør. Du kan sagtens lede netværket, selvom du aldrig har prøvet det før.

GRO Arbejdslivsprisme

2. Forstå GRO Arbejdslivsprismen

 

Arbejdslivsprismen har 8 kategorier. De har stor indflydelse på kunstnere og kulturarbejderes arbejdsliv. Prismen hjælper med at se sammenhænge og få overblik.

 

Du skal bruge arbejdslivsprismen i GRO Netværket til at tale om, hvad der har betydning for et bæredygtigt arbejdsliv.

3. Hent GRO Dialogkort

Dialogkort til de 8 kategorier

 

Til hver af de 8 kategorier i arbejdslivsprismen er der udviklet 10 dialogkort.

 

Det betyder, at der er 8 sæt med 10 dialogkort i hver.

 

Hvert af de 8 sæt indeholder:

 

 • 1 arbejdslivsprisme, hvor den valgte kategori er fremhævet
 • 10 dialogkort:
  • 2 opstartskort, der benyttes til at rammesætte den kategori, I skal snakke om i GRO Netværket den pågældende dag
  • 8 spørgsmålskort, der benyttes til at skabe dialog mellem deltagerne i løbet af mødet

 

Du skal bruge et-to sæt dialogkort på hvert møde i GRO Netværket.

Hent de kategorier, du skal bruge på mødet.

“Man er ikke alene om sine udfordringer. Det er en vigtig pointe, for det er strukturelle udfordringer, som alle kæmper med. Det er værdifuldt med et rum, hvor man kan snakke om det. Det er heller ikke alle, der har netværk og kolleger, men det har man her, og det er vigtigt ift. trivsel. Det fokuserer på individniveau, men i fællesskab med andre.”

 

Procesleder i et GRO Netværk

Samarbejdspartnere 

 

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv har udviklet GRO Værktøjet i samarbejde med syv organisationer og to forskere

Dansk Kunstnerråd
DMF
BKF
Dansk Artist Forbund
Uafhængige Scenekunstnere
Skuespillerforbundet
Udviklingsplatformen for scenekunst

Expertpanel

 

   • Janne Gleerup, lektor og forsker på Roskilde Universitet på Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling og Center for Arbejdslivsforskning
   • Ulrik Gensby, Ph.D. arbejdslivsforsker, udviklingskonsulent og partner i TeamArbejdsliv
   • Sabina Pultz, forsker på RUC i bl.a. prekære forhold
   • Maja Louise Sørensen, co-founder af kooperativet Flexwerker
   • Thomas Sandberg, musiker og nu forperson for hovedstyrelsen i Dansk Musiker Forbund
   • Rasmus Dissing, musiker, sanger og komponist
   • Anne Nowak, kunstner og grundlægger af NOWAK

Uddannede procesledere i GRO Netværk

 

 • Karen Mette Fog Pedersen, Billedkunstnernes Forbund
 • Priscilla S. Lind Rasmussen, Udviklingsplatformen for Scenekunst
 • Anne Mette Nørskov, Dansk Artist Forbund
 • Musiker Helene Simonsen, Dansk Musiker Forbund
 • Skuespiller Thomas Knuth-Winterfeld, Dansk Skuespillerforbund
 • Scenekunstner Anette Asp Christensen, Uafhængige Scenekunstnere

Læs mere om, hvorfor vi har udviklet værktøjet her

Hvis du er kunstner eller kulturarbejder og gerne være en del af en netværksgruppe, så kontakt din faglige organisation.

GRO Værktøjet er støttet af 

© Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv