GRO
– Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

GRO
– Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

Projekt: GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

Projektejer: Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Årstal: 2021-2023

Ansvarlig hos Aron:
Julie Dinesen, Partner, udviklings- og proceskonsulent
Jody Shaw, Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver

Fondsmidler: Velliv Foreningen

Signe Kejlbo

Baggrund

 

Kunst- og kulturarbejdere har svære kår. Det er bl.a. udfordrende:

 

 • at få en bæredygtig økonomi
 • at få stabile arbejdsforhold
 • at udnytte sit fulde kunstneriske potentiale
 • at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen
 • at kunne drive sit kunstneriske virke professionelt

 

Kunst- og kulturarbejdere udgør en del af det prekære arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor præmissen er usikre arbejdsvilkår i form af løse ansættelser som tidsbegrænsede kontrakter, vikarstillinger, freelancejobs mv. Derudover har de en øget risiko for lavere lønninger, begrænset adgang til sociale ydelser, øget arbejdspres ofte kombineret med jobusikkerhed.

 

Undersøgelser viser, at det er svært for kunst- og kulturarbejdere at skabe bæredygtige arbejdsliv under disse vilkår. Flere har andre jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, mange har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejds- og privatliv til at balancere etc.

 

Konsekvensen er:

 

 • At en stor del af vores samlede kunstneriske arbejdsstyrke ikke trives. Forskning viser, at det kan føre til dårlig mental sundhed med stress, depression og sygemeldinger.
 • At kunst- og kulturarbejderne vælger at skifte erhverv. Det er spild af økonomiske og faglige ressourcer, idet kunst- og kulturarbejderne ofte har taget en lang videregående uddannelse på en af de kunstneriske skoler.
 • At vores samfund går glip af vigtige kunstneriske stemmer, der kan være med til at udvikle vores samfund.

 

Indsats

 

GRO har til formål at udvikle et værktøj, der kan hjælpe kunst- og kulturarbejdere med at skabe og udvikle bæredygtige arbejdsliv. Målet er at udvikle et dialogværktøj, der kan benyttes i vækstgrupper af kunst- og kulturarbejdere på en sådan måde, at de samtaler, refleksioner og løsninger, der opstår i gruppen, fremmer den enkeltes mulighed for at opnå og leve et bæredygtigt arbejdsliv.

 

Vi udvikler værktøjet i to faser

 

Fase 1 – Udvikling af dialogkort 

 

I første fase, som blev afsluttet i sommeren 2022, skabte vi indholdet i værktøjet. Vi indsamlede og afprøvede kategorier og temaer til at fremme et bæredygtigt arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere og udviklede 1. udgave af dialogkortene.

 

Fase 2 – Færdigudvikling af værktøjet

 

I anden fase (fra efteråret 2022 til slutningen af 2023), skal en guide til facilitatorer udvikles og afprøves, ligesom dialogkortene skal færdigudvikles. Målet er, at vi efter anden fase har et færdigudviklet værktøj, der kan fremme bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Guiden til facilitatorer udvikles ved, at seks udvalgte kunst- og kulturarbejdere driver en vækstgruppe hver. Hver vækstgruppe består af otte af kunst- og kulturarbejdere, der mødes seks gange. I vækstgruppen afprøves dialogkortene og guiden. På den måde er facilitatorerne med til at kvalificere og udvikle den endelige guide. Samtidig opnår facilitatorerne en certificeret GRO-proceslederuddannelse (se nedenfor).

 

Certificering – GRO-procesleder

Baggrund

 

Kunst- og kulturarbejdere har svære kår. Det er bl.a. udfordrende:

 

 • at få en bæredygtig økonomi
 • at få stabile arbejdsforhold
 • at udnytte sit fulde kunstneriske potentiale
 • at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen
 • at kunne drive sit kunstneriske virke professionelt

 

Kunst- og kulturarbejdere udgør en del af det prekære arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor præmissen er usikre arbejdsvilkår i form af løse ansættelser som tidsbegrænsede kontrakter, vikarstillinger, freelancejobs mv. Derudover har de en øget risiko for lavere lønninger, begrænset adgang til sociale ydelser, øget arbejdspres ofte kombineret med jobusikkerhed.

 

Undersøgelser viser, at det er svært for kunst- og kulturarbejdere at skabe bæredygtige arbejdsliv under disse vilkår. Flere har andre jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, mange har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejds- og privatliv til at balancere etc.

 

Konsekvensen er:

 

 • At en stor del af vores samlede kunstneriske arbejdsstyrke ikke trives. Forskning viser, at det kan føre til dårlig mental sundhed med stress, depression og sygemeldinger.
 • At kunst- og kulturarbejderne vælger at skifte erhverv. Det er spild af økonomiske og faglige ressourcer, idet kunst- og kulturarbejderne ofte har taget en lang videregående uddannelse på en af de kunstneriske skoler.
 • At vores samfund går glip af vigtige kunstneriske stemmer, der kan være med til at udvikle vores samfund.

 

Indsats

 

GRO har til formål at udvikle et værktøj, der kan hjælpe kunst- og kulturarbejdere med at skabe og udvikle bæredygtige arbejdsliv. Målet er at udvikle et dialogværktøj, der kan benyttes i vækstgrupper af kunst- og kulturarbejdere på en sådan måde, at de samtaler, refleksioner og løsninger, der opstår i gruppen, fremmer den enkeltes mulighed for at opnå og leve et bæredygtigt arbejdsliv.

 

Vi udvikler værktøjet i to faser

 

Fase 1 – Udvikling af dialogkort 

 

I første fase, som blev afsluttet i sommeren 2022, skabte vi indholdet i værktøjet. Vi indsamlede og afprøvede kategorier og temaer til at fremme et bæredygtigt arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere og udviklede 1. udgave af dialogkortene.

 

Fase 2 – Færdigudvikling af værktøjet

 

I anden fase (fra efteråret 2022 til slutningen af 2023), skal en guide til facilitatorer udvikles og afprøves, ligesom dialogkortene skal færdigudvikles. Målet er, at vi efter anden fase har et færdigudviklet værktøj, der kan fremme bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Guiden til facilitatorer udvikles ved, at seks udvalgte kunst- og kulturarbejdere driver en vækstgruppe hver. Hver vækstgruppe består af otte af kunst- og kulturarbejdere, der mødes seks gange. I vækstgruppen afprøves dialogkortene og guiden. På den måde er facilitatorerne med til at kvalificere og udvikle den endelige guide. Samtidig opnår facilitatorerne en certificeret GRO-proceslederuddannelse (se nedenfor).

 

Certificering – GRO-procesleder

Signe Kejlbo

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Arbejdslivspartner, udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Arbejdslivspartner og seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk