– Bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere

GRO
– Bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere

Projekt: GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere

Projektejer: Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Årstal: 2021-2023

Ansvarlig hos Aron:
Julie Dinesen, Partner, udviklings- og proceskonsulent
Jody Shaw, Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver

Fondsmidler: Velliv Foreningen

Derfor har vi udviklet GRO

 

Netværk for kunstnere og kulturarbejdere

I 2021 tog Aron initiativ til Projekt GRO. Det gjorde vi, fordi mange kunstnere og kulturarbejdere har udfordrende arbejdsvilkår og er isolerede i deres arbejdsliv. Flere har jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, nogle har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejds- og privatliv til at balancere.

 

Projekt GRO blev sat i søen for at fremme bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Det skulle ske gennem netværk og fællesskaber.

 

Vi ville udvikle et værktøj, der kunne benyttes i netværk for kunstnere og kulturarbejdere.

 

I netværket skulle kunstnere og kulturarbejderne kunne spejle sig i hinanden og udvikle sig selv, sine kompetencer og sin virksomhed. Målet var, at samtaler og refleksioner i gruppen kunne hjælpe den enkelte med at få et mere bæredygtigt arbejdsliv.

 

Værktøjet er nu færdigudviklet og blev lanceret i december 2023.

Værktøjet består af tre dele

 • GRO Vejledning
 • GRO Arbejdslivsprisme
 • GRO Dialogkort

 

Du finder værktøjet til GRO Netværk her

Hvad får kunstnerne ud af det?

Kunstnere og kulturarbejdere, der har været med i et GRO Netværk, får stort udbytte af netværket.
De får ny viden og begynder at handle anderledes. Det giver med andre ord mening at arbejde med udfordringerne i arbejdslivet sammen med andre.

 

Tidligere deltagere i GRO Netværk fortæller:

“Ved at deltage i denne vækstgruppe er det gået op for mig, hvor ensom jeg egentlig føler mig i mit arbejdsliv. [….] Men i dette rum føler jeg mig som en del af et arbejdsfællesskab. Tak for det.”

“Dialogkortene hjalp med at skære ind til benet og finde frem til frugtbare handlinger – for vi har jo ofte svarene inde i os selv. Det at blive præsenteret for tingene på en god måde sammen med andre kunstnere, gør det tydeligt, hvad der er rigtigt for os, og hvor vi skal sætte ind. “

Værktøjet blev udviklet i to faser

 

Fase 1 – Udvikling af GRO Dialogkort
I første fase, som blev afsluttet i sommeren 2022, skabte vi selve indholdet til værktøjet. Vi indsamlede emner, der var vigtige for et bæredygtigt arbejdsliv – fx ”Sund krop”, ”Det hele liv” og ”Min forretning” – og afprøvede dem i tre netværk med kunst- og kulturarbejdere. I fase 1 udviklede vi også 1. udgave af GRO Dialogkort.

 

Fase 2 – Færdigudvikling af GRO Netværk
I anden fase (fra efteråret 2022 til slutningen af 2023) blev GRO Vejledning udviklet og afprøvet, og dialogkortene blev færdigudviklet.

GRO Vejledning blev udviklet ved, at seks udvalgte kunstnere og kulturarbejdere drev et netværk hver. Hvert netværk bestod af otte af kunstnere og kulturarbejdere, der mødtes fire-seks gange. I netværket blev GRO Dialogkort og GRO Vejledning afprøvet. Proceslederne gav feedback på indhold og form og var på den måde med til at udvikle den endelige vejledning. Samtidig fik proceslederne en certificeret GRO-proceslederuddannelse.

 

 

De seks procesledere, der var med til at udvikle værktøjet og fik en GRO-proceslederuddannelse, var:

 

 • Karen Mette Fog Pedersen, Billedkunstnernes Forbund
 • Priscilla S. Lind Rasmussen, Udviklingsplatformen for Scenekunst
 • Anne Mette Nørskov, Dansk Artist Forbund
 • Musiker Helene Simonsen, Dansk Musiker Forbund
 • Skuespiller Thomas Knuth-Winterfeld, Dansk Skuespillerforbund
 • Scenekunstner Anette Asp Christensen, Uafhængige Scenekunstnere

 

Efter anden fase blev værktøjet justeret og færdigudviklet. Det kan nu bruges til at fremme bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Værktøjet er gratis at benytte.

GRO er udviklet af Aron i samarbejde med

 

 

 

Ekspertpanel

 

 • Janne Gleerup, lektor og forsker på Roskilde Universitet på Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling og Center for Arbejdslivsforskning
 • Ulrik Gensby, Ph.D. arbejdslivsforsker, udviklingskonsulent og partner i TeamArbejdsliv
 • Sabina Pultz, forsker på RUC i bl.a. prekære forhold
 • Maja Louise Sørensen, co-founder af kooperativet Flexwerker
 • Thomas Sandberg, musiker og nu forperson for hovedstyrelsen i Dansk Musiker Forbund
 • Rasmus Dissing, musiker, sanger og komponist
 • Anne Nowak, kunstner og grundlægger af NOWAK

 

 

Hent baggrundlitteratur for projektet her

 

 

Kontaktpersoner:

Signe Kejlbo

Julie Dinesen

Partner, udviklings- og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL

Jody Shaw

Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver
Cand.comm.

Julie Dinesen

Partner, udviklings- og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL

Jody Shaw

Partner, ledelses- og kommunikationsrådgiver
Cand.comm.

Udviklingen af værktøjet er støttet af 

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie faciliterer

Julie Dinesen

Arbejdslivspartner, udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Arbejdslivspartner og seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk