Hvad er stress?

‘Man kan definere stress som en tilstand af for høj belastning, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstande opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.’

(Psykiatrifonden)

Inspirationsboost - arbejdsfællesskaber
Kan arbejdsfællesskaber reducere stress?
Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Forekomsten af stressramte danskere er stigende. Omkostningerne for den enkelte stressramte, de danske virksomheder og samfundet er store. Flere faglige organisationer påpeger nødvendigheden af at sætte fokus på forebyggelse af stress.
 Af: Julie Dinesen, senest opdateret 20. juni 2018

Individ- eller fællesskabskultur?

I dag tales der om, at samfundet befinder sig i ‘individparadigmet’, hvor udvikling og kultur har individet i fokus. Det vil sige, at arbejdet med at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte iværksættes ud fra en individuel indfaldsvinkel.

Man kan kalde dette en ‘individkultur’. En af konsekvenserne er, at vi som individer hele tiden tager stilling til eget behov, egen belastning og egen mulighed for at agere. Umiddelbart synes dette fokus på eget behov og trivsel at være meget fornuftigt, men et spørgsmål trænger sig på: Kan denne ‘individkultur’ være medårsag til den høje forekomst af stress?

Vi er i øjeblikket optaget af at undersøge, om organisationer kan reducere stress ved at flytte fokus fra ‘individkultur’ til en ‘fællesskabskultur’.

En fællesskabskultur bygger på tydelige rammer, klarhed over retning og mål. En kultur, hvor det handler om, hvad virksomheden har behov for frem for den enkeltes behov. Retningen bliver tydelig – og mange ting vil ikke være til diskussion. Kunne sådan et fokus bidrage til mindre stress? Det skal vi have fundet ud af.

‘Core Culture’ – et udviklingsprojekt

Sammen med vores samarbejdspartnere hos ArbejdsmiljøCentret er vi ved at designe et udviklingsprojekt, der har til formål at undersøge denne forståelse.

De tiltag, der ofte tages i brug, når man vil reducere stress, handler om individuel mestring af problemerne. Vi er derimod optaget af årsagen til stress. Mange ansvarlige ledere giver udtryk for, at de ønsker at bidrage til at forebygge stress, men ikke har kendskab til, hvordan de kan gøre det.

Vi arbejder på at udvikle et værktøj til lederne med det formål at opnå arbejdsfællesskab og dermed reducere stress.

 

Læs mere om vores projekt – Kan arbejdsfællesskaber reducere stress?

Inspirationsboost - arbejdsfællesskaber
Kan arbejdsfællesskaber reducere stress?
Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Forekomsten af stressramte danskere er stigende. Omkostningerne for den enkelte stressramte, de danske virksomheder og samfundet er store. Flere faglige organisationer påpeger nødvendigheden af at sætte fokus på forebyggelse af stress.
 Af: Julie Dinesen, senest opdateret 20. juni 2018

Individ- eller fællesskabskultur?

I dag tales der om, at samfundet befinder sig i ‘individparadigmet’, hvor udvikling og kultur har individet i fokus. Det vil sige, at arbejdet med at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte iværksættes ud fra en individuel indfaldsvinkel.

Man kan kalde dette en ‘individkultur’. En af konsekvenserne er, at vi som individer hele tiden tager stilling til eget behov, egen belastning og egen mulighed for at agere. Umiddelbart synes dette fokus på eget behov og trivsel at være meget fornuftigt, men et spørgsmål trænger sig på: Kan denne ‘individkultur’ være medårsag til den høje forekomst af stress?

Vi er i øjeblikket optaget af at undersøge, om organisationer ved at flytte fokus fra ‘individkultur’ til en ‘fællesskabskultur’ kan reducere stress.

En fællesskabskultur bygger på tydelige rammer, klarhed over retning og mål. En kultur, hvor det handler om, hvad virksomheden har behov for frem for den enkeltes behov. Retningen bliver tydelig – og mange ting vil ikke være til diskussion. Kunne sådan et fokus bidrage til mindre stress? Det skal vi have fundet ud af.

‘Core Culture’ – et udviklingsprojekt

Sammen med vores samarbejdspartnere hos ArbejdsmiljøCentret er vi ved at designe et udviklingsprojekt, der har til formål at undersøge denne forståelse.

De tiltag, der ofte tages i brug når der arbejdes med at reducere stress, handler om individuel mestring af problemerne. Vi er derimod optaget af årsagen til stress. Mange ansvarlige ledere giver udtryk for, at de ønsker at bidrage til at forebygge stress, men ikke har kendskab til, hvordan de kan gøre det.

Vi arbejder på at udvikle et værktøj til lederne med det formål at opnå arbejdsfællesskab for dermed at reducere stress.

 

Læs mere om vores projekt Kan arbejdsfællesskaber reducere stress?

Hvad er stress?

‘Man kan definere stress som en tilstand af for høj belastning, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstande opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.’

(Psykiatrifonden)