Forandring

– når ny adfærd og praksis forankres

 

 

 • Organisationer

  Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter i organisationer. Det kan dreje sig om kulturforandring, værdiimplementering, fusion og sammenlægning osv. som top-down, roll-out eller bottom-up processer.

 • Ledere

  Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for ledere, når det gælder personlig ledelse, personaleledelse, samarbejdsledelse. Dette indbefatter individuel udvikling og gruppeudvikling.

 • Medarbejdere

  Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for medarbejdere, fx kompetenceudvikling, trivsel og karriere. Al forandringsledelse tager udgangspunkt i den fælles kerneopgave.

 • Grupper

  Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for grupper. Det kan være tværfaglige eller monofaglige grupper på forskellige niveauer. Eksempler på emner kan være ‘fra gruppe til team’ eller ‘fælles retning’.

 

 

Projekt eller forløb?

Når ny adfærd og praksis er opnået, er der skabt en forandring. Afhængig af kontekst og kompleksitet tager det kortere eller længere tid. Man kan sige, at et forandringsprojekt er en forandring, der kræver en stor del projektledelse – hvorimod et forløb er kortere og opererer med coaching, sparring og en stor del procesledelse.

 

Hvem har brug for forandringsledelse?

Alle mennesker, der vil noget mere eller noget andet, kan have brug for forandringsledelse. Fx dem, der gerne vil løfte deres kerneopgave endnu bedre.

Vores ydelser
Forandring

– når ny adfærd og praksis forankres

 

 

  • Organisationer

   Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter i organisationer. Det kan være omkring kulturforandring, værdiimplementering, fusion og sammenlægning osv. med top-down, roll-out eller bottom-up processer.

 

  • Ledere

   Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for ledere. Det kan omhandle emner som personlig ledelse, personaleledelse, samarbejdsledelse. Dette indbefatter individuel udvikling og gruppeudvikling.

 

  • Medarbejdere

   Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for medarbejdere. Det kan evt. omhandle kompetenceudvikling, trivsel, karrierer. Al forandringsledelse tager udgangspunkt i den fælles kerneopgave.

 

  • Grupper

   Vi projekt- og procesleder forandringsprojekter for grupper. Det kan være tværfaglige eller monofaglige grupper samt på forskellige niveauer. Eksempler på emner kunne være ‘fra gruppe til team’ eller ‘fælles retning’.

 

Projekt eller forløb?

Når ny adfærd og praksis er opnået, er der skabt en forandring. Afhængig af kontekst og kompleksitet tager det kortere eller længere tid. Man kan sige, at et forandringsprojekt er en forandring, der kræver en stor del projektledelse – hvorimod et forløb er kortere og operere med coaching, sparring og en stor del procesledelse.

 

Hvem har brug for forandringsledelse?

Alle mennesker, der vil noget mere eller noget andet, kan have brug for forandringsledelse. Fx dem, der gerne vil løfte deres kerneopgave endnu bedre.

Vores ydelser
Ledelse af forandringer

Målet med forandringsledelse er altid at designe, implementere og forankre en bevægelse,
der skaber nye mønstre, praksis og adfærd.

Hvordan gør vi?

 

Undersøgelse, design, implementering, forankring og effekt er typisk de faser et forandringsprojekt gennemgår. Metoden vælges altid i forhold til det ønskede mål. Alle forandringsprojekter er unikke skræddersyes.

Coaching og sparring

 

Ingen forandring uden fokus på mennesket. Vi coacher og vi sparrer. Rådgiver og projektleder hele vejen i mål.
Mennesker, der bryder mønstre for at skabe ny adfærd og praksis,er på rejse. Vi er med hele tiden.

Kaffe & snak

 

Alle forløb starter med et uforpligtende møde, hvor du fortæller om dit behov for forandring. Hvad er det ønskede mål? Hvad er der gjort hidtil? Efterfølgende tager begge parter stilling til et evt. samarbejde.

Ledelse af forandringer

Målet med forandringsledelse er altid at designe, implementere og forankre en bevægelse,
der skaber nye mønstre, praksis og adfærd.

Hvordan gør vi?

 

Undersøgelse, design, implementering, forankring og effekt er typisk de faser et forandringsprojekt gennemgår. Metode vælges altid i forhold til det ønskede mål. Alle forandringsprojekter er unikke og skræddersys.

Coaching og sparring

 

Ingen forandring uden fokus på mennesket. Vi coacher og vi sparrer. Rådgiver og projektleder hele vejen i mål.
Mennesker, der bryder mønstre for at skabe ny adfærd og praksis, er på rejse. Vi er med hele tiden.

Kaffe & snak

 

Alle forløb starter med et uforpligtende møde, hvor du fortæller om dit behov for forandring. Hvad er det ønskede mål? Hvad er der gjort hidtil? Efterfølgende tager begge parter stilling til et evt. samarbejde.