Udvikling

– Når nye metoder og løsninger skabes

 

Vi hjælper dig med:

 

 • At idéudvikle og designe dit udviklingsprojekt
 • At udarbejde scope og projektbeskrivelse
 • At finde fonde og søge fondsmidler
 • At projektlede og proceslede projektet
 • At gennemføre projektets interventioner
 • At sikre proces- og effektevaluering
 • At skabe relevant formidling af output og outcome

 

Hvad er et udviklingsprojekt?

I et udviklingsprojekt finder vi frem til nye værktøjer, metoder, tilgange, viden eller løsninger – til gavn for deltagerne i projektet samt mennesker i arbejdslivet og samfundet generelt.

 

Hvem skaber udviklingsprojekter?

Udviklingsprojekter opstår, når ‘nogen vil noget’ på en bedre og smartere måde. Eller når nogen har fået en god idé til, hvordan et problem i arbejdslivet eller samfundet kan løses.

Det kan være fagfolk med hænderne dybt begravet i emnet, der ser et behov for udvikling. Det kan være ildsjælen, der vil løse FN’s 17 verdensmål. Eller det kan være topledelsen, der vil være foregangspersoner for et bæredygtigt arbejdsliv.

Vores ydelser
Udvikling

– Når nye metoder og løsninger skabes

 

Vi hjælper dig med:

 • At idéudvikle og designe dit udviklingsprojekt
 • At udarbejde scope og projektbeskrivelse
 • At finde fonde og søge fondsmidler
 • At projektlede og proceslede projektet
 • At gennemføre projektets interventioner
 • At sikre proces- og effektevaluering
 • At skabe relevant formidling af output og outcome

 

Hvad er et udviklingsprojekt?

I et udviklingsprojekt finder vi frem til nye værktøjer, metoder, tilgange, viden eller løsninger – til gavn for deltagerne i projektet samt mennesker i arbejdslivet og samfundet generelt.

 

Hvem skaber udviklingsprojekter?

Et udviklingsprojekt opstår ofte, når ‘nogen vil noget’ på en bedre og smartere måde. Eller når nogen har fået en god idé til, hvordan et problem i arbejdslivet eller samfundet kan løses.

Det kan enten være fagfolk med hænderne dybt begravet i emnet, der ser et behov for udvikling. Det kan være ildsjælen, der vil løse FN’s 17 verdensmål. Eller det kan være topledelsen, der vil være foregangspersoner for et bæredygtigt arbejdsliv.

Vores ydelser
Det hele eller dele

Et udviklingsprojekt består af forskellige faser. Vi kan drive hele projektet fra A-Z sammen med dig,
eller vi kan løfte delopgaver.

Hvordan gør vi?

 

Vi designer projektet og skriver din projektbeskrivelse. Vi finder fonde og søger fondsmidler. Vi gennemfører udviklingen med projektledelse og procesledelse. Vi evaluerer og effektmåler undervejs og efterfølgende. Vi formidler resultatet.

Vi samarbejder

 

Vi indgår også i samarbejde om udviklingsprojekter. Det betyder, at vi i Aron vælger at investere ressourcer i form af tid og arbejdskraft. Ofte er det i de tilfælde, hvor emnet direkte er forbundet med et styrket arbejdsliv.

Kaffe & snak

 

Alle forløb starter med et uforpligtende møde, hvor du fortæller os om din idé og dine tanker. Efterfølgende tager begge parter stilling til, om det er en opgave, vi i Aron skal løfte og på hvilken måde. Alle ideer er altid velkomne!!

Det hele eller dele

Et udviklingsprojekt består af forskellige faser. Vi kan drive hele projektet fra A-Z sammen med dig,
eller vi kan løfte delopgaver.

Hvordan gør vi?

 

Vi designer projektet og skriver din projektbeskrivelse. Vi finder fonde og søger fondsmidler. Vi gennemfører udviklingen med projektledelse og procesledelse. Vi evaluerer og effektmåler undervejs og efterfølgende. Vi formidler resultatet.

Vi samarbejder

 

Vi indgår også samarbejde omkring udviklingsprojekter. Det betyder, at vi i Aron vælger at investere ressourcer i form af tid og arbejdskraft. Ofte er det i de tilfælde, hvor emnet direkte er forbundet med et styrket arbejdsliv.

Kaffe & snak

 

Alle forløb starter med et uforpligtende møde, hvor du fortæller os om din idé og dine tanker. Efterfølgende tager begge parter stilling til, om det er en opgave, vi i Aron skal løfte og på hvilken måde. Alle ideer er altid velkomne!!

Uddybning af de forskellige ydelser

Rådgivning

I nogle udviklingsprojekter hyres vi ind som rådgivnings- og sparringspartnere. Det er i projekter, hvor der allerede er nedsat et projektteam, og hvor der er behov for ekstern hjælp til at blive på sporet, komme i helikopterperspektiv eller bedrive projektledelse.

 

 

Udviklingsdesign

Udviklingsprojektet beskrives og designes i forhold til baggrund, formål, mål, metodevalg, evalueringsmuligheder og -metoder. Alle gode udviklingsdesigns bygger på et holistisk perspektiv fra starten. Det betyder, at evaluering og formidling er indtænkt i programteorien.

 

 

Fondssøgning

Ofte har et udviklingsprojekt brug for midler udefra. I de tilfælde finder vi de fonde, der kunne tænkes at ville støtte projektet. Dernæst skriver vi projektbeskrivelsen med budget, design, evaluering, tidsplan, temaplan, handleplan, og sender den til fonden.

Intervention

Projektets undersøgelsesdesign gennemføres for at finde en løsning på den udfordring, der har initieret udviklingsprojektet. Vi vil projekt- og proceslede de forskellige interventioner. Det kan være co-creation forløb med brugere, kvalitative og kvantitative interviewformer eller barriereanalyser.

 

 

Evaluering

Projektet evalueres og effektmåles på forskellige parametre. Målet med evalueringen er dels at undersøge, om interventionen har haft den tilsigtede effekt, og dels at undersøge om processen for interventionen i sig selv har bidraget til den ønskede effekt. Både kvantitative og kvalitative metoder anvendes i evalueringen.

 

 

Formidling

Til sidst formidles processen og effekten af løsningen. Det kan være i form af artikler i aviser og tidsskrifter, workshops, oplæg, foredrag, videopræsentation eller happenings. Vi arbejder sammen med forskellige ‘formidlere’ – reklamebureauer, journalister, filmfolk, eventskaberer etc., der er med til at skabe den relevante formidling.

Uddybning af de forskellige ydelser

Rådgivning

I nogle udviklingsprojekter hyres vi ind som rådgivnings- og sparringspartnere. Det er i projekter, hvor der allerede er nedsat et projektteam, og hvor der er behov for ekstern hjælp til at blive på sporet, komme i helikopterperspektiv eller bedrive projektledelse.

 

 

Udviklingsdesign

Udviklingsprojektet beskrives og designes i forhold til baggrund, formål, mål, metodevalg, evalueringsmuligheder og -metoder. Alle gode udviklingsdesigns bygger på et holistisk perspektiv fra starten. Det betyder, at evaluering og formidling er indtænkt i programteorien.

 

 

Fondssøgning

Ofte har et udviklingsprojekt brug for midler udefra. I de tilfælde finder vi de fonde, der kunne tænkes at støtte projektet. Dernæst skriver vi projektbeskrivelsen med budget, design, evaluering, tidsplan, temaplan, handleplan og sender den til fonden.

Intervention

Projektets undersøgelsesdesign gennemføres for at finde en løsning på den udfordring, der har initieret udviklingsprojektet. Vi vil projekt- og proceslede de forskellige interventioner. Det kan være co-creation forløb med brugere, kvalitative og kvantitative interviewformer eller barriereanalyser.

 

 

Evaluering

Projektet evalueres og effekt-måles på forskellige parametre. Målet med evalueringen er dels at undersøge, om interventionen har haft den tilsigtede effekt, og dels at undersøge om processen for interventionen i sig selv har bidraget til den ønskede effekt. Både kvantitative og kvalitative metoder anvendes i evalueringen.

 

 

 

Formidling

Til sidst formidles processen og effekten af løsningen. Det kan være i form af artikler i aviser og tidsskrifter, workshops, oplæg, foredrag, videopræsentation eller happenings. Vi arbejder sammen med forskellige ‘formidlere’ – reklamebureauer, journalister, filmfolk, eventskaberer, etc – der er med til at skabe den relevante formidling.