Arons udgangspunkt for evalueringen af Bam-bus – Byggeriets Arbejdsmiljøbus – er markant anderledes end mange andre evalueringsprojekter. Der er nemlig fokus på, hvad der fungerer, fremfor hvad der ikke fungerer.

Nyt udviklingsprojekt – Core Culture skal udvikle arbejdsfællesskaber for at forebygge og reducere stress. Antallet af stressramte i Danmark er …

Udviklingen på arbejdsmarkedet er spændende – ikke mindst for den enkelte fagperson, der vælger at blive selvstændig. For hvordan løfter man kerneopgaven bedst muligt i en selvstændig praksis anno 2018?

Individ- eller fællesskabskultur? Der tales i dag om, at samfundet befinder sig i ‘individ paradigmet’, hvor udvikling og kultur har individet i fokus. Det vil sige, at arbejdet med at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte iværksættes ud fra en individuel indfaldsvinkel.

Loading new posts...
No more posts