Kort om evalueringen af Bam-bus

Evalueringen af Bam-bus har fokus på læring og udvikling og på at skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, i daglig tale Bam-bus. Bam-bus er en mobil konsulenttjeneste, der forebygger arbejdsmiljøproblemer på byggepladser og i virksomheder ved at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø. Evalueringen handler om, hvad der går godt, og hvilke knapper der skal drejes på for at blive ved med at have et stærkt tiltag til at skabe arbejdsmiljøforbedringer i bygge- og anlægsbranchen.

Evaluering af Bam-bus Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Evaluering med fokus på udvikling og læring
Hvordan designer man en evaluering, så den har fokus på konstruktiv bevægelse og fremdrift? Aron tager udgangspunkt i det, der allerede fungerer for at give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 15. april 2021

Aron afsluttede i sommeren 2019 projektet ’Bam-bus på farten – En evaluering af byggeriets arbejdsmiljøbus’. Projektet var et godt eksempel på et noget anderledes fokus i måden at evaluere på. Evalueringen tager nemlig udgangspunkt i det, der fungerer, fremfor i det der ikke fungerer.

“Vores udgangspunkt er, at vi – både opdragsgiveren, parterne og os – har samme mål. Vi ønsker alle, at tingene fungerer, så vi kan løfte kerneopgaven bedst muligt”, forklarer Julie Dinesen, partner i Aron. “Derfor er hele vores udgangspunkt markant anderledes end i mange andre evalueringsprojekter. Ofte er evalueringsprojekter bagudrettede. Vores udgangspunkt er fremadrettet. Hvad fungerer, og hvad skal vi gøre mere af i fremtiden, for at gøre det endnu bedre?”

Arons ønske er at skabe evalueringer, der skaber bevægelse og handling. I ’Bam-bus på farten’ var formålet at sætte fokus på, hvordan man kan skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Omdrejningspunktet var læring, som rækker fremad for fortsat at udvikle en stærk arbejdsmiljøindsats, der gør en forskel i bygge- og anlægsbranchen.

Snak om problemer skaber problemer – snak om løsninger skaber løsninger

Steve de Shazer & Insoo Kim Berg

Den løsningsfokuserede tilgang

Evalueringen bygger på den løsningsfokuserede tilgang (LØFT). Her er fokus at undersøge ressourcer for at finde udviklingsmuligheder. I LØFT er udgangspunktet for læring og udvikling ’det vi allerede gør godt’ for at finde ud af, hvad der kan gøres mere og mindre af for at blive ved med at stå stærkt.

“Det har været vigtigt i ’Bam-bus på farten’ at have øje for de elementer, der lykkes. Så kan vi forstå, hvorfor de lykkes og give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter. Det handler om at have fokus på det, der fungerer for få ideer til udvikling og handling”, forklarer Julie Dinesen.

LØFT-metoden er udviklet af de amerikanske terapeuter Steve de Shazer (1940-2005) og Insoo Kim Berg (1934-2007). I metoden arbejdes der ligeså meget med problemer og udfordringer som ved en problemfokuseret tilgang. Udfordringerne belyses blot på en anden måde, nemlig ved et fokus på løsninger.

Selve metoden

Evalueringen ’Bam-bus på farten’ er udarbejdet på baggrund af strukturerede og semistrukturerede interviews, kvantitative data, observationer, workshops, skriftlige dokumenter, analyse og bearbejdning. I evalueringen har Aron afdækket en række behov. Aron har udpeget 6 temaer med 14 fokuspunkter, der kan drøftes for at udvikle og styrke Bam-bus. Med evalueringen har Aron bidraget med et vidensgrundlag, som bestyrelse, styregruppe, ledelse og konsulenter kan drøfte i den fortsatte udvikling af Bam-bus.

Evaluering af Bam-bus Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Evaluering med fokus på udvikling og læring
Hvordan designer man en evaluering, så den har fokus på konstruktiv bevægelse og fremdrift? Aron tager udgangspunkt i det, der allerede fungerer for at give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 24. september 2019

Aron afsluttede i sommeren 2019 projektet ’Bam-bus på farten – En evaluering af byggeriets arbejdsmiljøbus’. Projektet var et godt eksempel på et noget anderledes fokus i måden at evaluere på. Evalueringen tager nemlig udgangspunkt i det, der fungerer, fremfor i det der ikke fungerer.

“Vores udgangspunkt er, at vi – både opdragsgiveren, parterne og os – har samme mål. Vi ønsker alle, at tingene fungerer, så vi kan løfte kerneopgaven bedst muligt”, forklarer Julie Dinesen, partner i Aron. “Derfor er hele vores udgangspunkt markant anderledes end i mange andre evalueringsprojekter. Ofte er evalueringsprojekter bagudrettede. Vores udgangspunkt er fremadrettet. Hvad fungerer, og hvad skal vi gøre mere af i fremtiden, for at gøre det endnu bedre?”

Arons ønske er at skabe evalueringer, der skaber bevægelse og handling. I ’Bam-bus på farten’ var formålet at sætte fokus på, hvordan man kan skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Omdrejningspunktet i evalueringen var læring, som rækker fremad for fortsat at udvikle en stærk arbejdsmiljøindsats, der gør en forskel i bygge- og anlægsbranchen.

Snak om problemer skaber problemer
– snak om løsninger skaber løsninger

Steve de Shazer & Insoo Kim Berg

Den løsningsfokuserede tilgang

Evalueringen bygger på den løsningsfokuserede tilgang (LØFT). Her er der fokus på at undersøge ressourcer for at finde udviklingsmuligheder. I LØFT er udgangspunktet for læring og udvikling ’det vi allerede gør godt’. Og på den måde finde ud af, hvad der kan gøres mere og mindre af for at blive ved med at stå stærkt.

“Det har været vigtigt i ’Bam-bus på farten’ at have øje for de elementer, der lykkes, for at forstå, hvorfor de lykkes og give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter. Det handler om at have fokus på det, der fungerer for få ideer til udvikling og handling”, forklarer Julie Dinesen.

LØFT-metoden er udviklet af de amerikanske terapeuter Steve de Shazer (1940-2005) og Insoo Kim Berg (1934-2007). I metoden arbejdes der ligeså meget med problemer og udfordringer som ved en problemfokuseret tilgang. Udfordringerne belyses blot på en anden måde, nemlig ved et fokus på løsninger.

Selve metoden

Evalueringen ’Bam-bus på farten’ er udarbejdet på baggrund af strukturerede og semistrukturerede interviews, kvantitative data, observationer, workshops, skriftlige dokumenter, analyse og bearbejdning. I evalueringen har Aron afdækket en række behov. Aron har udpeget 6 temaer med 14 fokuspunkter, der kan drøftes for at udvikle og styrke Bam-bus. Med evalueringen har Aron bidraget med et vidensgrundlag, som bestyrelse, styregruppe, ledelse og konsulenter kan drøfte i den fortsatte udvikling af Bam-bus.

Kort om evalueringen af Bam-bus

Evalueringen af Bam-bus har fokus på læring og udvikling og på at skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, i daglig tale Bam-bus. Bam-bus er en mobil konsulenttjeneste, der forebygger arbejdsmiljøproblemer på byggepladser og i virksomheder ved at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø. Evalueringen handler om, hvad der går godt, og hvilke knapper der skal drejes på for at blive ved med at have et stærkt tiltag til at skabe arbejdsmiljøforbedringer i bygge- og anlægsbranchen.