Dialogværktøj til MED/TRIO-udvalg

Projekt Ro
– Et forstudie om brug af feldenkrais i arbejdslivet

Projekt: Dialogværktøj

Målgruppe: MED/TRIO-udvalg

Årstal: 2021 -2022

Kunde: BUPL

Ansvarlig hos Aron: Julie Dinesen, udviklings- og proceskonsulent

Et af Arons flotte A'er

Baggrund

Et TRIO- eller et MED-udvalg består typisk af en leder, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Når MED/TRIO-udvalget jævnligt mødes for at drøfte områder af betydning for kerneopgaven og trivslen, kommer der tre øjne på emnerne: arbejdsmiljørepræsentantens, tillidsrepræsentantens og lederens.

Sammen med BUPL Hovedstaden, som dækker Taarnby Kommune, Dragør Kommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, har Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv sat fokus på det gode MED/TRIO-samarbejde og på, hvordan det kan styrkes yderligere.

 

Indsats

For at understøtte MED/TRIO’s interne samarbejde har vi udviklet en værktøjskasse med 36 dialogkort og tilhørende vejledning.

Formålet med dialogkortene er at sikre kvaliteten i MED/TRIO-udvalgene samt understøtte kontinuerlig udvikling i arbejdet. Kortene er med til at sætte en dialog i gang og sætte rammer og retning for dialogerne. Kortene berører grundlæggende tematikker for MED/TRIO-samarbejdet og kan være en hjælp, når der skal tales om både det udfordrende og det givende ved MED/TRIO-samarbejdet.

 

Kortenes overordnede tematikker er:

 

 • Gensidig respekt – Når fundamentet er på plads
 • Find løsninger – Når medbestemmelse er i fokus
 • Kvalificer beslutninger – Når medindflydelse er i fokus
 • Dialog på tværs – Når alle stemmer inddrages

 

Effekt

Dialogværktøjet er udviklet med afsæt i LØFT – Løsningsorienteret Tilgang. Det betyder, at fokus i højere grad ligger på det, der virker, og i mindre grad på det, der ikke virker.

 

Kortene kan bruges på flere måder:

 

 • MED/TRIO-udvalget kan afsætte de første ti minutter på mødet til at arbejde med et enkelt dialogkort.
 • MED/TRIO-udvalget kan afsætte en time eller to til et møde, hvor der specifikt fokuseres på at arbejde med dialogkortene.
 • MED/TRIO-udvalget kan bruge dialogkortene til at åbne op for et emne, som er svært at drøfte i MED/TRIO-samarbejdet.

 

Den ønskede effekt af dialogværktøjet er:

 

 • At styrke MED/TRIO-samarbejdet i de enkelte institutioner med et enkelt og håndgribeligt værktøj, der er nemt at bruge
 • At sætte fokus på det, der allerede går godt og fokus på, hvad MED/TRIO-udvalgene med kan justere for at skabe et endnu stærkere samarbejde internt

Baggrund

Et TRIO- eller et MED-udvalg består typisk af en leder, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Når MED/TRIO-udvalget jævnligt mødes for at drøfte områder af betydning for kerneopgaven og trivslen, kommer der tre øjne på emnerne: arbejdsmiljørepræsentantens, tillidsrepræsentantens og lederens.

Sammen med BUPL Hovedstaden, som dækker Taarnby Kommune, Dragør Kommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, har Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv sat fokus på det gode MED/TRIO-samarbejde og på, hvordan det kan styrkes yderligere.

 

Indsats

For at understøtte MED/TRIO’s interne samarbejde har vi udviklet en værktøjskasse med 36 dialogkort og tilhørende vejledning.

Formålet med dialogkortene er at sikre kvaliteten i MED/TRIO-udvalgene samt understøtte kontinuerlig udvikling i arbejdet. Kortene er med til at sætte en dialog i gang og sætte rammer og retning for dialogerne. Kortene berører grundlæggende tematikker for MED/TRIO-samarbejdet og kan være en hjælp, når der skal tales om både det udfordrende og det givende ved MED/TRIO-samarbejdet.

 

Kortenes overordnede tematikker er:

 

 • Gensidig respekt – Når fundamentet er på plads
 • Find løsninger – Når medbestemmelse er i fokus
 • Kvalificer beslutninger – Når medindflydelse er i fokus
 • Dialog på tværs – Når alle stemmer inddrages

 

Effekt

Dialogværktøjet er udviklet med afsæt i LØFT – Løsningsorienteret Tilgang. Det betyder, at fokus i højere grad ligger på det, der virker, og i mindre grad på det, der ikke virker.

 

Kortene kan bruges på flere måder:

 

 • MED/TRIO-udvalget kan afsætte de første ti minutter på mødet til at arbejde med et enkelt dialogkort.
 • MED/TRIO-udvalget kan afsætte en time eller to til et møde, hvor der specifikt fokuseres på at arbejde med dialogkortene.
 • MED/TRIO-udvalget kan bruge dialogkortene til at åbne op for et emne, som er svært at drøfte i MED/TRIO-samarbejdet.

 

Den ønskede effekt af dialogværktøjet er:

 

 • At styrke MED/TRIO-samarbejdet i de enkelte institutioner med et enkelt og håndgribeligt værktøj, der er nemt at bruge
 • At sætte fokus på det, der allerede går godt og fokus på, hvad MED/TRIO-udvalgene med kan justere for at skabe et endnu stærkere samarbejde internt
Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os her.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings- og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk