PROJEKT GRO

Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

 

Mål
Et dialogværktøj, der kan fremme bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Fase 1 (afsluttet)
Udvikling af dialogkort

Fase 2 (til ultimo 2023)
Udvikling og afprøvning af guide og færdigudvikling af dialogkort

Midler
Værktøjet er støttet af Velliv Foreningen.

Kontakt

Julie Dinesen
julie@cfba.dk

Jody Shaw
jody@cfba.dk

GRO et trygt rum
En sårbar og udviklende proces i et trygt rum

Vi er nu halvvejs gennem gruppeforløbene i Projekt GRO, og værktøjet – der justeres undervejs – sætter gang i en masse spændende, men også sårbare dialoger og processer. Fra alle deltagere og procesledere lyder det samstemmende, at det er et supervigtigt værktøj.

Af: Sus Larsen, senest opdateret 12. maj 2023

Kunst- og kulturarbejdere har svære arbejdsvilkår. Flere har jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, nogle har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejde og privatliv til at balancere. Det er baggrunden for, at Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, har taget initiativ til Projekt GRO, der handler om at skabe bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Vi er nu midt i anden fase af projektet, hvor vi uddanner og certificerer seks procesledere fra hver deres kunstneriske branche, udvikler en håndbog til proceslederne og færdigudvikler værktøjet.

Certificering i juni

Proceslederne havde ingen eller ganske få proceslederkompetencer, da de startede hver deres vækstgruppeforløb. Proceslederne får supervision undervejs, og håndbogen – der skal bruges af fremtidige procesledere – bliver justeret på baggrund af deres erfaringer. Læringskurven er stejl. Som en af proceslederne udtrykte det ”Der skal være mindre mig og mere dem” om deltagerne i vækstgruppen.

Proceslederne er færdige med deres forløb i juni, hvor de bliver certificeret.

Samtidig med uddannelsen af de seks procesledere og udviklingen af håndbogen bliver selve værktøjet justeret. Værktøjet er et dialogværktøj – og målet er, at kunst- og kulturarbejdere fremover kan bruge værktøjet i vækstgrupper til at få nye ideer og inspiration til et bæredygtigt arbejdsliv.

Værktøjet sætter gang i en masse spændende, men også sårbare dialoger og processer blandt vækstgruppedeltagerne. Det kan være hårdt at sætte ord på, at der er ting, man går og savner i sit arbejdsliv, som det måske ikke er muligt at opnå. Men vækstgruppen skaber også et trygt rum blandt ligesindede, hvor der er plads til at vise sin sårbarhed og frygt. Og det er imponerende og rørende at se, hvordan deltagerne bakker hinanden op – også når tingene er svære.

Et projekt med mening

Mange fortæller om Projekt GRO i branchen, ligesom vi får henvendelser fra flere, der gerne ville have været med i projektet, fordi det ”giver mening”.

Som en af deltagerne skriver på Facebook-side:

”Jeg er med i en vækstgruppe i projekt GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere og det giver så meget mening at sparre og dele med hinanden på tværs af branchen og komme med nye ideer og konkrete input.”

Kontakt os

Udfyld formularen – eller kontakt Julie Dinesen på 28148236 eller  julie@cfba.dk

PROJEKT GRO

Bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere

 

Mål
Et dialogværktøj, der kan fremme bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Fase 1 (afsluttet)
Udvikling af dialogkort

Fase 2 (til ultimo 2023)
Udvikling og afprøvning af guide og færdigudvikling af dialogkort

Midler
Værktøjet er støttet af Velliv Foreningen.

Kontakt

Julie Dinesen
julie@cfba.dk

Jody Shaw
jody@cfba.dk

GRO et trygt rum
En sårbar og udviklende proces i et trygt rum

Vi er nu halvvejs gennem gruppeforløbene i Projekt GRO, og værktøjet – der justeres undervejs – sætter gang i en masse spændende, men også sårbare dialoger og processer. Fra alle deltagere og procesledere lyder det samstemmende, at det er et supervigtigt værktøj.

Af: Sus Larsen, senest opdateret 12. maj 2023

Kunst- og kulturarbejdere har svære arbejdsvilkår. Flere har jobs ved siden af det kunstneriske arbejde, andre forlader branchen helt, nogle har dårlig mental sundhed, og mange har svært ved at få arbejde og privatliv til at balancere. Det er baggrunden for, at Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, har taget initiativ til Projekt GRO, der handler om at skabe bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere.

Vi er nu midt i anden fase af projektet, hvor vi uddanner og certificerer seks procesledere fra hver deres kunstneriske branche, udvikler en håndbog til proceslederne og færdigudvikler værktøjet.

Certificering i juni

Proceslederne havde ingen eller ganske få proceslederkompetencer, da de startede hver deres vækstgruppeforløb. Proceslederne får supervision undervejs, og håndbogen – der skal bruges af fremtidige procesledere – bliver justeret på baggrund af deres erfaringer. Læringskurven er stejl. Som en af proceslederne udtrykte det ”Der skal være mindre mig og mere dem” om deltagerne i vækstgruppen.

Proceslederne er færdige med deres forløb i juni, hvor de bliver certificeret.

Samtidig med uddannelsen af de seks procesledere og udviklingen af håndbogen bliver selve værktøjet justeret. Værktøjet er et dialogværktøj – og målet er, at kunst- og kulturarbejdere fremover kan bruge værktøjet i vækstgrupper til at få nye ideer og inspiration til et bæredygtigt arbejdsliv.

Værktøjet sætter gang i en masse spændende, men også sårbare dialoger og processer blandt vækstgruppedeltagerne. Det kan være hårdt at sætte ord på, at der er ting, man går og savner i sit arbejdsliv, som det måske ikke er muligt at opnå. Men vækstgruppen skaber også et trygt rum blandt ligesindede, hvor der er plads til at vise sin sårbarhed og frygt. Og det er imponerende og rørende at se, hvordan deltagerne bakker hinanden op – også når tingene er svære.

Et projekt med mening

Mange fortæller om Projekt GRO i branchen, ligesom vi får henvendelser fra flere, der gerne ville have været med i projektet, fordi det ”giver mening”.

Som en af deltagerne skriver på Facebook-side:

”Jeg er med i en vækstgruppe i projekt GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere og det giver så meget mening at sparre og dele med hinanden på tværs af branchen og komme med nye ideer og konkrete input.”

Kontakt os

Udfyld formularen – eller kontakt Julie Dinesen på 28148236 eller julie@cfba.dk