Fokus på unge
Fokus på unge
Unge i møde

I Aron har vi stort fokus på overgange i arbejdslivet, fordi vi oplever særlige behov, alt efter hvilken fase i arbejdslivet vi befinder os i. Lige nu har vi en række projekter og initiativer, der er rettet mod unge.

Af: Sus Larsen, senest opdateret 31. marts 2023

Det kan vist ikke komme bag på nogen, at mange unge mistrives. Det viser adskillige undersøgelser og artikler i mange landsdækkende medier. Derfor har det været oplagt for os at igangsætte initiativer rettet mod unge på vej ind på arbejdsmarkedet og unge i deres første job.

Os i Transit

Et af de initiativer, vi har stor succes med, er det socialøkonomiske initiativ Os i Transit, der skaber fællesskab for unge i overgangen mellem studie og arbejdsliv. Os i Transit er en indsats for ledige dimittender, der har brug for inspiration og nye perspektiver på deres situation. Nogle af de ting, vi taler om i fællesskabet, er struktur, usikkerhed om egne kompetencer, uopfordret kontakt og selvfortællinger. Og det bliver der taget godt imod, for det giver rigtig meget at skabe et trygt rum, hvor de unge kan spejle hinandens ressourcer og bruge hinanden til at forstå deres egen situation.

Som en af deltagerne siger, har fællesskabet bidraget til, at hun er lykkedes med at ”tage kontrol over min egen situation og min jobsøgning.”

“Det største udbytte af det her netværk som vores, det er, at der faktisk også er kommet noget selvværd tilbage!”

 

Ungefællesskab i privat virksomhed

Fællesskaber virker. Det oplevede vi også, da vi kørte en vækstgruppe med unge ansatte i en større, dansk privat virksomhed. Vores kunde var optaget af at give de unge ansatte en god start på arbejdslivet og oplevede, at de unge havde vanskeligheder, som de ikke så i samme grad hos deres andre medarbejdere. Vanskelighederne handlede bl.a. om faglig selvtillid, skæve forventninger, høje ambitioner, tryghed i arbejdsfællesskabet, udfordringer i samarbejdet på tværs af generationer og usikkerhed i ansvar for egne opgaver.

Vores ungeekspert og arbejdslivskonsulent, Andreas Andersen, der har drevet projektet fortæller:

”Vi har drevet projektet som en vækstgruppe blandt syv unge på arbejdspladsen, hvor de unge har talt om opgaveløsning og motivation, at få og give feedback , at etablere sin plads i arbejdsgangen og det at træffe beslutninger.”

Og det har virket rigtig godt. Tilbagemeldingerne er gode, og en af lederne har udtalt:

”Der er sket et eller andet i fællesskabet med de andre unge. Min medarbejder er vokset og hviler bedre i sig selv.”

 

Selv fortæller Andreas:

”De unge får større ro omkring forventninger til sig selv og egen karriere, øget selvtillid og faglig optimisme, mere realistisk sammenligningsgrundlag og større tilhørsforhold til andre medarbejdere i mødet med andre unge.”

Og fortsætter:

“Vi har fået rigtig god respons på indsatsen og er blevet bekræftet i, at vi kommer langt med at arbejde med gruppeløsninger i arbejdslivsindsatser – især når det kommer til indsatser med unge på arbejdsmarkedet.”