Bam-bus på farten
– En evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

Bam-bus på farten
– En evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Projekt: Bam-bus på farten – En evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus med fokus på refleksion, læring ug udvikling

Projektejer: Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Årstal: 2019

Ansvarlig hos Aron:
Hanne Christensen, seniorkonsulent og projektleder

Billede til Bam-bus evaluering

Baggrund

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, i daglig tale Bam-bus, er en mobil konsulenttjeneste, der blev etableret i 2008. Formålet med Bam-bus er at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer til byggepladser og til virksomheder.

 

Opdragsgiveren ønskede en undersøgelse, der afdækker faktorer, der har betydning for, at Bam-bus kan løfte sin kerneopgave bedst muligt og bidrage til et forbedret arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Afdækningen skal bidrage til at få blik for lærings- og udviklingsmuligheder for Bam-bus.

 

Løsning

Evalueringen bygger på empiri, der indeholder en retrospektiv kvantitativ opgørelse fra 2015-2018 over de aktiviteter, Bam-bus-konsulenterne og ledelsen har udført, og en vurdering af, om målene er opfyldt.

 

Empirien består desuden af refleksioner og udsagn, internt såvel som eksternt i Bam-bus, over hvordan det udførte arbejde opleves, og hvilke idéer og udviklingsmuligheder der kan ses.

 

Det har været vigtigt i ’Bam-bus på farten’ at have øje for de elementer i Bam-bus-konsulenternes arbejde, der lykkes, for at forstå hvad det er, der gør, at de lykkes, og give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter.

Samarbejdet med Aron har været meget konstruktivt. Hanne og Julie viser oprigtigt engagement og interesse fra dag 1, og holdet omkring dem er professionelle. I forløbet har forskellige spørgsmål og udfordringer været håndteret gennem en god dialog, situationsfornemmelse og med fokus på, hvordan vi kommer videre. Og samtidig er Arons tilgang over for opgaven meget professionel og ordentlig.

Peter Kirkegaard

Direktør, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

.

Effekt

Med evalueringen har vi sat fokus på, hvad der går godt, og hvilke knapper der skal drejes på for at blive ved med at have så stærkt et tiltag til at skabe arbejdsmiljøforbedringer i bygge- og anlægsbranchen.

 

Evalueringen sætter fokus på refleksion, læring og udvikling og på, hvordan det er muligt at skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

Med evalueringen har vi bidraget med et vidensgrundlag til refleksion og drøftelse for bestyrelse, styregruppe, ledelse og konsulenter. I vidensgrundlaget har vi afdækket en række behov og udpeget 6 potentielle temaer med 14 fokuspunkter til drøftelse til videre læring og udvikling i henhold til at udvikle og styrke Bam-bus.

Baggrund

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, i daglig tale Bam-bus, er en mobil konsulenttjeneste, der blev etableret i 2008. Formålet med Bam-bus er at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer til byggepladser og til virksomheder.

 

Opdragsgiveren ønskede en undersøgelse, der afdækker faktorer, der har betydning for, at Bam-bus kan løfte sin kerneopgave bedst muligt og bidrage til et forbedret arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Afdækningen skal bidrage til at få blik for lærings- og udviklingsmuligheder for Bam-bus.

 

Løsning

Evalueringen bygger på empiri, der indeholder en retrospektiv kvantitativ opgørelse fra 2015-2018 over de aktiviteter, Bam-bus-konsulenterne og ledelsen har udført, og en vurdering af, om målene er opfyldt.

 

Empirien består desuden af refleksioner og udsagn, internt såvel som eksternt i Bam-bus, over hvordan det udførte arbejde opleves, og hvilke idéer og udviklingsmuligheder der kan ses.

 

Det har været vigtigt i ’Bam-bus på farten’ at have øje for de elementer i Bam-bus-konsulenternes arbejde, der lykkes, for at forstå hvad det er, der gør, at de lykkes, og give inspiration og ideer til mulige udviklingspunkter.

“Samarbejdet med Aron har været meget konstruktivt. Hanne og Julie viser oprigtigt engagement og interesse fra dag 1, og holdet omkring dem er professionelle. I forløbet har forskellige spørgsmål og udfordringer været håndteret gennem en god dialog, situationsfornemmelse og med fokus på, hvordan vi kommer videre. Og samtidig er Arons tilgang over for opgaven meget professionel og ordentlig.”

Peter Kirkegaard

Direktør, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

.

Effekt

Med evalueringen har vi sat fokus på, hvad der går godt, og hvilke knapper der skal drejes på for at blive ved med at have så stærkt et tiltag til at skabe arbejdsmiljøforbedringer i bygge- og anlægsbranchen.

 

Evalueringen sætter fokus på refleksion, læring og udvikling og på, hvordan det er muligt at skabe endnu bedre betingelser og handlemuligheder for Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

Med evalueringen har vi bidraget med et vidensgrundlag til refleksion og drøftelse for bestyrelse, styregruppe, ledelse og konsulenter. I vidensgrundlaget har vi afdækket en række behov og udpeget 6 potentielle temaer med 14 fokuspunkter til drøftelse til videre læring og udvikling i henhold til at udvikle og styrke Bam-bus.

Billede til Bam-bus evaluering

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk