Bifrost – Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV’ernes TTA-praksis

Bifrost
– Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV’ernes TTA-praksis

Projekt: Bifrost

Projektejer: Team Arbejdsliv og brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne

Fondsmidler: Velliv Foreningen

Årstal: 2019-2020

Ansvarlig hos Aron:
Julie Dinesen, udviklings- og proceskonsulent

Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Baggrund

Flere og flere bliver ramt af mentale sundhedsproblemer. Derfor har TeamArbejdsliv og brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne igangsat et projekt, der hjælper små og mellemstore virksomheder med fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

 

Traditionelt ligger den største indsats i at få medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunerne og ikke i virksomhederne. Derfor vil dette projekt sætte fokus på TTA-indsatsen i virksomhederne.

 

Når det gælder om at få medarbejdere i små og mellemstore virksomheder tilbage til arbejdet, er arbejdsmiljørådgivningen vigtig. Men den skal styrkes på tre områder:

 

  • Brobyggende rådgiverkompetencer – hvordan kan der udvikles relationer og netværk mellem små og mellemstore og arbejdsmiljørådgivere, så virksomhederne kan forbedre TTA-processerne?
  • Evidensbaseret viden om TTA-praksis i små og mellemstore virksomheder – hvad findes der af viden på området, og hvordan kan den i højere grad implementeres?
  • Tilpasse implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer – hvordan kan små og mellemstore virksomheder forbedre deres processer med at få medarbejderne tilbage til arbejdet?

 

Løsning

Projektet anvender en interaktiv metode, der dels består af udviklingsmøder og dels af møder mellem virksomheder og arbejdsmiljørådgivere.

 

Udviklingsmøderne har hver sit tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på at omsætte forskningsviden til praksis, udvikle brobyggende arbejdsmiljørådgivning og tilpasse implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Herudover udveksler rådgivere og forskere viden og erfaring, der på længere sigt kan komme målgruppen til gavn.

 

Når det gælder virksomhedsmøderne, samarbejder seks arbejdsmiljørådgivere og seks virksomheder om indsatser, hvor rådgiverne helt konkret hjælper virksomhederne. Julie Dinesen fra Aron er en af de seks rådgivere.

 

Effekt

Målet med projektet er at sikre, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at håndtere og fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Det vil gavne virksomhederne og deres medarbejdere såvel menneskeligt som økonomisk.

 

Herudover vil projektet udvikle en ny ramme for arbejdsmiljørådgivningen, der fremmer brugen af ny viden og styrker forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgiverne og de små og mellemstore virksomheder. På den måde øges det faglige grundlag for god arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder.

Baggrund

Flere og flere bliver ramt af mentale sundhedsproblemer. Derfor har TeamArbejdsliv og brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne igangsat et projekt, der hjælper små og mellemstore virksomheder med fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

 

Traditionelt ligger den største indsats i at få medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunerne og ikke i virksomhederne. Derfor vil dette projekt sætte fokus på TTA-indsatsen i virksomhederne.

 

Når det gælder om at få medarbejdere i små og mellemstore virksomheder tilbage til arbejdet, er arbejdsmiljørådgivningen vigtig. Men den skal styrkes på tre områder:

 

  • Brobyggende rådgiverkompetencer – hvordan kan der udvikles relationer og netværk mellem små og mellemstore og arbejdsmiljørådgivere, så virksomhederne kan forbedre TTA-processerne?
  • Evidensbaseret viden om TTA-praksis i små og mellemstore virksomheder – hvad findes der af viden på området, og hvordan kan den i højere grad implementeres?
  • Tilpasse implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer – hvordan kan små og mellemstore virksomheder forbedre deres processer med at få medarbejderne tilbage til arbejdet?

 

Løsning

Projektet anvender en interaktiv metode, der dels består af udviklingsmøder og dels af møder mellem virksomheder og arbejdsmiljørådgivere.

 

Udviklingsmøderne har hver sit tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på at omsætte forskningsviden til praksis, udvikle brobyggende arbejdsmiljørådgivning og tilpasse implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Herudover udveksler rådgivere og forskere viden og erfaring, der på længere sigt kan komme målgruppen til gavn.

 

Når det gælder virksomhedsmøderne, samarbejder seks arbejdsmiljørådgivere og seks virksomheder om indsatser, hvor rådgiverne helt konkret hjælper virksomhederne. Julie Dinesen fra Aron er en af de seks rådgivere.

 

Effekt

Målet med projektet er at sikre, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at håndtere og fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Det vil gavne virksomhederne og deres medarbejdere såvel menneskeligt som økonomisk.

 

Herudover vil projektet udvikle en ny ramme for arbejdsmiljørådgivningen, der fremmer brugen af ny viden og styrker forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgiverne og de små og mellemstore virksomheder. På den måde øges det faglige grundlag for god arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder.

Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk