Os i Transit

Os i transit

Projekt: Os i transit

Målgruppe: Kandidatstuderende,
dimittender, nyuddannede arbejdsløse
og nyansatte på 1. år

Projektejer: Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Fondsmidler: Under udarbejdelse

Årstal: 2020

Ansvarlig hos Aron:
Andreas Andersen, projektleder og facilitator

Trapets projektoversigt

Baggrund

Mange unge akademikere oplever en vanskelig transition fra studie til job – ikke hjulpet af den igangværende coronanedlukning. Det kan i værste fald føre til udbrændthed og stress før man overhovedet er faldet til på arbejdsmarkedet.

 

Derfor er der behov for at forbedre overgangen mellem studie og arbejdsliv for vores målgruppe der dækker kandidatstuderende, ledige dimittender og nyansatte.

 

Vi kan se at der blandt unge akademikere er et behov for, at have erfaringer fra andre at spejle sig i, at have ligesindede at sparre med og et fællesskab at trække på i svære situationer. Dette behov afspejles allerede i aktiviteter hos både terapeuter og fagforeninger.

Samtidig er der stadig et ‘videnshul’ på området, da der kun findes begrænset dokumentation, forskning, redskaber etc. om emnet.

Indsats

Vi vil være med til at forbedre overgangen fra studie- til arbejdsliv for unge akademikere, og vi ved at erfaringsudveksling er en effektfuld måde at lære af hinanden på.

Vi tror på at at flere ved mere, og at vi hver især kan drage nytte af hinandens erfaringer. Vi tror på at vi kan inspirere hinanden til hvordan man kan håndtere svære situationer som er fælles for så mange af os – også i overgangen fra studie- til arbejdsliv.

På den baggrund er Os I Transit en indsats der tager form som et fællesskab for akademikere i overgangen mellem studie- og arbejdsliv, hvor der overordnet arbejdes med hvordan vi lægger grundstenen til et bæredygtigt arbejdsliv, både når man er nyansat, men muligvis også inden man lander sit første job efter studierne.

I fællesskabet tilbyder vi i første omgang at facilitere sparringsmøder online.

På sigt, og med økonomisk støtte, ønsker vi at tilbyde fysiske møder og aktiviteter, samt at oprette en hjemmeside med vidensbank, podcast- og videoserie som skal udvide fællesskabets erfaringsudvekslende aktiviteter.

Effekt

Den ønskede effekt af at starte og drive fællesskabet er:

 

  • At brugerne af fællesskabet oplever, at de ikke står alene i overgangen fra studie- til arbejdsliv og de udfordringer, der følger med overgangen, men føler sig inkluderet i et fællesskab omkring samme livsfase, temaer, oplevelser og problematikker.
  • At brugerne af fællesskabet får konkrete forslag til handlinger og refleksioner, der kan hjælpe dem i svære situationer.
  • At brugerne af fællesskabet får kendskab til, hvor de kan søge hjælp, rådgivning og viden for at kunne navigere i og opleve en bedre overgang.

Baggrund

Mange unge kandidatuddannede oplever en vanskelig transition fra studie til job. Det kan i værste tilfælde føre til udbrændthed, pres og stress. Derfor er der behov for at forbedre overgangen mellem studie og arbejdsliv. Målgruppen er kandidatstuderende, dimittender, nyuddannede arbejdsløse og nyansatte på 1. år. Målgruppen har efterspurgt ligesindedes udfordringer ved transitionen og input til, hvordan de har navigeret i den. Der er et ‘videnshul’ på området, da der kun findes begrænset viden, forskning, redskaber etc. om emnet.

 

Løsning

Vi ønsker at skabe en digital og en social platform.

Den digitale platform indeholder forskellige typer indhold rettet mod unge, der oplever pres eller bekymring i forbindelse med indtræden i arbejdslivet. Målet er at skabe kendskab og spejling i overgangsfasen. På den digitale platform kan unge finde podcasts, videoer, artikler, brevkasse mm., der omhandler oplevelser, følelser og erfaringer med overgangen fra studie til arbejdsliv. Indholdet på den digitale platform vil hovedsageligt være baseret på informanters levede erfaringer, men også på konkrete råd og værktøjer fra eksperter. På længere sigt skal platformen udbygges med input fra virksomheder og organisationer, der har succes med at onboarde nyansatte.

Den sociale platform finder sted i ’den virkelige verden’, og målet er at inspirere den enkelte til at handle. Platformen indeholder workshops (faciliteret af Trapets) ‘samtalerum’ med personlige oplæg af udvalgte personer, netværksgrupper og oplæg fra faglige netværk, samarbejdspartnere og eksperter.

 

Effekt

Den ønskede effekt er, at målgruppen oplever, at de ikke står alene i overgangen fra studie til job og de udfordringer, der følger med transitionen, men føler sig inkluderet i et fællesskab omkring samme livsfase, temaer, oplevelser og problematikker.

Målet er, at målgruppen får konkrete forslag til handlinger og refleksioner, der kan hjælpe dem i svære situationer. Herudover er målet, at målgruppen får kendskab til, hvor de kan søge hjælp, rådgivning og viden for at kunne navigere i og opleve en bedre overgang.

Trapets projektoversigt

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os her …

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk