Faggrænser mellem fagprofessionelle og frivillige

Faggrænser mellem fagprofessionelle og frivillige

Projekt: Faggrænser mellem fagprofessionelle og frivillige

Projektejer: Pugmann Consulting & Professor Bjarne Ibsen, SDU

Fondsmidler: Ikke bevilget

Årstal: 2018/2020

Ansvarlig hos Aron:
Hanne Christensen, seniorkonsulent og projektleder

Et af Arons flotte A'er

Baggrund

Antallet af frivillige er stigende i de danske virksomheder, specielt indenfor sundhedssektoren. Udviklingsprojektet har til formål at sikre en ønsket praksis for en god samproduktion mellem ansatte fagprofessionelle og frivillige – en praksis som kan forbedre arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven for de fagprofessionelle.

 

Frem for at lægge hovedvægten på en kortlægning af de eventuelle problemstillinger der måtte være knyttet til samproduktion, tager vi afsæt i de mange retningslinjer, andre allerede har udarbejdet for at sikre en god samproduktion. Vi sætter fokus på implementering og fastholdelse af de retningslinjer, den enkelte organisation finder relevant.

 

Løsning

Projektets forventning er, at fastholdelse af en gensidig respektfuld samproduktion vil give et kvalitetsløft af kerneopgaven, hvilket vil skabe øget livskvalitet for beboerne. Afledt heraf vil der opstå en stolthed, mere arbejdsglæde og dermed et bedre arbejdsmiljø for de ansatte fagprofessionelle samt for de frivillige, som indgår i samproduktionen. Endelig vil det bedre arbejdsmiljø på lidt længere sigt betyde, at det bliver lettere at rekruttere og fastholde ansatte fagprofesionelle på institutionerne, hvilket er væsentligt for at sikre et godt arbejdsmiljø i et fag, hvor der er knaphed på fagpersoner.

 

Effekt

Den ønskede effekt er en øget viden om det vigtigste indhold og implementeringsforløb af retningslinjer for en god samproduktion, som skal danne baggrund for anbefalinger til kommuner og de frivillige organisationer. Evaluering finder sted i 2020.

Baggrund

Antallet af frivillige er stigende i de danske virksomheder, specielt indenfor sundhedssektoren. Udviklingsprojektet har til formål at sikre en ønsket praksis for en god samproduktion mellem ansatte fagprofessionelle og frivillige – en praksis som kan forbedre arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven for de fagprofessionelle.

 

Frem for at lægge hovedvægten på en kortlægning af de eventuelle problemstillinger der måtte være knyttet til samproduktion, tager vi afsæt i de mange retningslinjer, andre allerede har udarbejdet for at sikre en god samproduktion. Vi sætter fokus på implementering og fastholdelse af de retningslinjer, den enkelte organisation finder relevant.

 

Løsning

Projektets forventning er, at fastholdelse af en gensidig respektfuld samproduktion vil give et kvalitetsløft af kerneopgaven, hvilket vil skabe øget livskvalitet for beboerne. Afledt heraf vil der opstå en stolthed, mere arbejdsglæde og dermed et bedre arbejdsmiljø for de ansatte fagprofessionelle samt for de frivillige, som indgår i samproduktionen. Endelig vil det bedre arbejdsmiljø på lidt længere sigt betyde, at det bliver lettere at rekruttere og fastholde ansatte fagprofesionelle på institutionerne, hvilket er væsentligt for at sikre et godt arbejdsmiljø i et fag, hvor der er knaphed på fagpersoner.

 

Effekt

Den ønskede effekt er en øget viden om det vigtigste indhold og implementeringsforløb af retningslinjer for en god samproduktion, som skal danne baggrund for anbefalinger til kommuner og de frivillige organisationer. Evaluering finder sted i 2020.

Et af Arons flotte A'er

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk

Julie og Hanne - partnere i Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
julie@cfba.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hanne@cfba.dk