Gro Netværk – bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere

GRO Netværk og det tilhørende værktøj er udviklet af Aron i samarbejde med Dansk Kunstnerråd og seks organisationer:

 • Billedkunstnernes Forbund
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Danske Scenekunstnere
 • Uafhængige Scenekunstnere

 

Læs mere om GRO Netværk

GRO Vækstgruppe
GRO Netværk styrker fællesskabet

En gruppe skuespillere, der var med i afprøvningen af konceptet ”GRO Netværk” i foråret, mødes stadig et halvt år efter. ”Det giver SÅ meget mening”, forklarer en af deltagerne.

Af: Sus Larsen, senest opdateret 1. december 2023

I foråret mødtes en gruppe skuespillere og scenekunstnere i et GRO Netværk. De skulle være med til at afprøve GRO Værktøjet, der er fundamentet i et GRO Netværk.

Tanken med et GRO Netværk er, at det skal være med til at fremme bæredygtige arbejdsliv hos kunstnere og kulturarbejdere. Det bæredygtige arbejdsliv skal fremmes ved at skabe et fællesskab, hvor samtaler giver ideer til handling.

Givende fællesskab 

Det er i den grad lykkedes. Selvom GRO Netværket efter planen kun skulle køre i en afgrænset periode fra april til maj 2023, har deltagerne været så glade for netværket, at de har valgt at fortsætte, selvom den ’officielle del’ er slut.

Roden til det udbytterige netværk er GRO Værktøjet, der tager udgangspunkt i den gode samtale.

En af deltagerne, skuespiller Birgitte Prins, fortæller:

– Værktøjet er enkelt at bruge og genererer mange konstruktive samtaler ved hurtigt at styre os ind på relevante emner. Pludselig kan man mærke, hvad der er vigtigt for en – noget, der ellers bare flyder væk i hverdagen, og som man typisk ikke får handlet på.

”Værktøjet er enkelt at bruge og genererer mange konstruktive samtaler. Pludselig kan man mærke, hvad der er vigtigt for en.”

 

Fordi GRO Værktøjet styrer samtalen og har fokus på handling, forhindrer det deltagerne i blot ”at lette hjertet uden at tage initiativ til forandring”, som flere af deltagerne har prøvet i andre netværk.

Som en del af værktøjet får deltagerne en opgave, som de skal løse til næste gang. Det kan være små opgaver eller større ting. Det vigtigste er, at det bliver gjort – og det er godt at ”blive hængt op på at skulle gøre noget, der måske kan være svært og fylde meget. For det bremser for andre ting”.

Langsigtet værktøj

Gennem forløbet har deltagerne lært hinanden godt at kende og er blevet endnu bedre til at støtte op om det, de hver især er i gang med.

– Som kunstnere slår vi os på de samme ting. Fordi skuespillet er en stor del af vores identitet, kan vi helt glemme, hvad vi kan, når vi som freelancere i perioder ikke er i arbejde. I netværket bliver vi mindet om, at vi ikke er de eneste, der har det sådan.

I GRO Netværket anvender de fortsat værktøjet til at sikre, at samtalerne er strukturerede og brugbare for den enkelte. Selvom netværksgruppen allerede har været hele værktøjet igennem, har de valgt at ”starte forfra”.

– Det er superfint at følge hinandens rejse, og vi udvikler os hele tiden. Derfor giver det god mening at starte forfra. I værktøjet er der så mange forskellige, relevante emner, at vi kommer godt rundt. Det er et langsigtet værktøj, man kan bruge igen og igen.

Gro Netværk – bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere

GRO Netværk og det tilhørende værktøj er udviklet af Aron i samarbejde med Dansk Kunstnerråd og seks organisationer:

 • Billedkunstnernes Forbund
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Danske Scenekunstnere
 • Uafhængige Scenekunstnere

 

Læs mere om GRO Netværk

GRO Vækstgruppe
GRO Netværk styrker fællesskabet

En gruppe skuespillere, der var med i afprøvningen af konceptet ”GRO Netværk” i foråret, mødes stadig et halvt år efter. ”Det giver SÅ meget mening”, forklarer en af deltagerne.

Af: Sus Larsen, senest opdateret 4. december 2023

I foråret mødtes en gruppe skuespillere og scenekunstnere i et GRO Netværk. De skulle være med til at afprøve GRO Værktøjet, der er fundamentet i et GRO Netværk.

Tanken med et GRO Netværk er, at det skal være med til at fremme bæredygtige arbejdsliv hos kunstnere og kulturarbejdere. Det bæredygtige arbejdsliv skal fremmes ved at skabe et fællesskab, hvor samtaler giver ideer til handling.

Givende fællesskab 

Det er i den grad lykkedes. Selvom GRO Netværket efter planen kun skulle køre i en afgrænset periode fra april til maj 2023, har deltagerne været så glade for netværket, at de har valgt at fortsætte, selvom den ’officielle del’ er slut.

Roden til det udbytterige netværk er GRO Værktøjet, der tager udgangspunkt i den gode samtale.

En af deltagerne, skuespiller Birgitte Prins, fortæller:

– Værktøjet er enkelt at bruge og genererer mange konstruktive samtaler ved hurtigt at styre os ind på relevante emner. Pludselig kan man mærke, hvad der er vigtigt for en – noget, der ellers bare flyder væk i hverdagen, og som man typisk ikke får handlet på.

”Værktøjet er enkelt at bruge og genererer mange konstruktive samtaler. Pludselig kan man mærke, hvad der er vigtigt for en.”

 

Fordi GRO Værktøjet styrer samtalen og har fokus på handling, forhindrer det deltagerne i blot ”at lette hjertet uden at tage initiativ til forandring”, som flere af deltagerne har prøvet i andre netværk.

Som en del af værktøjet får deltagerne en opgave, som de skal løse til næste gang. Det kan være små opgaver eller større ting. Det vigtigste er, at det bliver gjort – og det er godt at ”blive hængt op på at skulle gøre noget, der måske kan være svært og fylde meget. For det bremser for andre ting”.

Langsigtet værktøj

Gennem forløbet har deltagerne lært hinanden godt at kende og er blevet endnu bedre til at støtte op om det, de hver især er i gang med.

– Som kunstnere slår vi os på de samme ting. Fordi skuespillet er en stor del af vores identitet, kan vi helt glemme, hvad vi kan, når vi som freelancere i perioder ikke er i arbejde. I netværket bliver vi mindet om, at vi ikke er de eneste, der har det sådan.

I GRO Netværket anvender de fortsat værktøjet til at sikre, at samtalerne er strukturerede og brugbare for den enkelte. Selvom netværksgruppen allerede har været hele værktøjet igennem, har de valgt at ”starte forfra”.

– Det er superfint at følge hinandens rejse, og vi udvikler os hele tiden. Derfor giver det god mening at starte forfra. I værktøjet er der så mange forskellige, relevante emner, at vi kommer godt rundt. Det er et langsigtet værktøj, man kan bruge igen og igen.