Evaluering af Bam-bus Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Post-corona: Flere ønsker at arbejde hjemme, men det kan gå ud over arbejdsfællesskabet
Post-corona: Flere ønsker at arbejde hjemme, men det kan gå ud over arbejdsfællesskabet
Under corona blev hjemmearbejde og online-møder den nye normal, og mange vil gerne holde fast i fleksibiliteten ved de nye rutiner. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Ledelse (CFL). Det kan sætte arbejdsfællesskabet – som er afgørende for det bæredygtige arbejdsliv – under pres.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 18. maj 2022

Vilkårene for arbejdsfællesskabet ændrede sig markant under nedlukningen. Vi arbejdede hjemmefra, og kommunikationen foregik over Zoom eller Teams.

Mange oplevede mere ro og større effektivitet og vil gerne bevare fleksibiliteten ved hjemmearbejde og onlinemøder.

Ifølge en undersøgelse for CFL – Center for ledelse ønsker 75 % minimum to hjemmearbejdsdage om ugen. Kun de allerfærreste ønsker at møde fysisk på arbejdspladsen hver eneste dag. Undersøgelsen er besvaret af 1.303 medarbejdere på 20 forskellige offentlige og private arbejdspladser.

Men det hybride arbejde har omkostninger for nærheden til kollegerne og den faglige videndeling for nogle medarbejdere. Det viser en undersøgelse fra Finansforbundet fra 2021. Finansansatte, som under coronanedlukningen var udfordret af manglende fysisk kontakt med kolleger, var hårdt ramt på deres trivsel.

Et arbejdsfællesskab tager afsæt i kerneopgaven

Et stærkt arbejdsfællesskab er vigtigt for at sikre et bæredygtigt arbejdsliv og reducere stress. Et arbejdsfællesskab er mere end blot et fællesskab med kolleger, samarbejdspartnere og interessenter. Et arbejdsfællesskab er kendetegnet ved, at medarbejderne arbejder sammen om at løse en fælles opgave, kerneopgaven, som sikrer en fælles retning og et fælles mål.

”Koordinering af den fælles kerneopgave kan være svær, når mange arbejder hjemme. Det kan skabe udfordringer for arbejdsfællesskabet”, fortæller Jody Shaw, partner i Aron. ”Vi har nok alle oplevet, hvor svært det er med relationerne og interaktionerne, når vi er på Zoom og Teams, fremfor når vi er fysisk sammen.”

Medarbejderne kan også komme til at mangle tilliden til kollegerne og meningen med arbejdet, når vi ikke er fysisk sammen.

”Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om opgaver i forhold til kerneopgaven”, fortsætter Jody Shaw. ”Ellers risikerer vi at miste meningen med arbejdet og tilliden til kollegaerne. Et fællesskab handler ikke kun om at have et godt kollegaskab, men om at lykkes med noget sammen med andre. Her er samtaler om kerneopgaven vigtig.”

Der stilles store krav til den enkelte leder for at fastholde og udvikle arbejdsfællesskabet på arbejdspladser med mange hjemmearbejdsdage. For selvom online-møder og hybride møder er godt for mange ting, skal man huske at skabe rum for opgaver, som kræver fysisk tilstedeværelse; fx en workshop.

”Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på at italesætte kerneopgaven, hvis mange arbejder hjemmefra”, siger Jody Shaw. ”Alle skal kende kerneopgaven og vide, hvordan de bidrager til at løse den. Det handler fx om at holde jævnlige møder, hvor man ikke blot informerer hinanden, men har en dialog om, hvordan man bidrager til at løse den fælles kerneopgave. Herudover er det vigtigt, at lederne løbende fastholder fokus på, at kerneopgaven er med til at sætte rammer og retning for arbejdet. Det er med til at øge trivslen for den enkelte medarbejder.”

 

De stærke arbejdsfællesskaber udvikles ved at sikre:

 

  • At virksomheden har en tydelig kerneopgave, som alle har kendskab til
  • At alle har en klar forståelse af eget bidrag til kerneopgaven
  • At alle i dagligdagen har en praksis og adfærd, der fremmer kerneopgaven

 

Nogle af de ting, lederne kan gøre for at sikre stærke arbejdsfællesskaber, er beskrevet i Core Culture-værktøjet, som er udviklet af Aron og Human House med støtte fra Velliv Foreningen. Du kan finde værktøjet her: www.coreculture.dk