Evaluering af Bam-bus Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Et dialogværktøj om bæredygtigt arbejdsmiljø
Et dialogværktøj om bæredygtigt arbejdsmiljø
BFA og Aron har sammen udviklet et dialogværktøj om bæredygtigt arbejdsmiljø, kaldet ’Bæredygtigt Arbejdsmiljø – Hele vejen rundt’. Efterspørgslen på oplæg eller workshops om værktøjet er stor. Med dialogværktøjet er det nemt at diskutere bæredygtigt arbejdsmiljø på en konkret måde.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 15. april 2021

Et bæredygtigt arbejdsmiljø handler om udvikling, rummelighed og fastholdelse. Derfor er omdrejningspunkterne i dialogværktøjet, hvordan vi på samme tid kan udvikle, fastholde og rumme medarbejdere på arbejdspladsen. Dialogværktøjet kan hjælpe med at tænke bæredygtigt arbejdsmiljø hele vejen rundt, så bæredygtigt arbejdsmiljø i højere grad går på tværs af funktioner og involverer funktioner som fx økonomi og HR. Med værktøjet åbnes der for en helhedsorienteret dialog om indsatser på arbejdsmiljøområdet. Dialogen kan handle om, hvad organisationen allerede har gennemført, og hvor der skal gøres en ekstra indsats. Men dialogen handler også om at diskutere, hvad skal der til for at prioritere arbejdsmiljøindsatsen strategisk.

Hvem kan bruge dialogværktøjet?

Dialogværktøjet kan bruges til at prioritere arbejdsmiljøarbejdet i MED-udvalget, arbejdsmiljøgrupperne, TRIO (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder) og som intern arbejdsmiljø- og HR-konsulent. Men andre kan også bruge værktøjet, for der er mange opgaver i forbindelse med et bæredygtigt arbejdsmiljø, og forankringen foregår på mange niveauer i organisationen.

En række organisationer har brugt dialogværktøjet med rigtig gode erfaringer. Det lokale MED-udvalg i Sønderborg Kommune fik en helt anden snak end normalt. Regionshospital Nordjyllands afdeling i Hjørring, har brugt 1,5 time på dialogværktøjet med en gruppe medarbejdere og fik øjnene op for helt nye ting. Hjallerup Børnehave fik øje på en uhensigtsmæssig samtalekultur. Se forskellige erfaringer med at bruge dialogværktøjet.

Indholdet i dialogværktøjet

Dialogværktøjet består af:

  • En måloversigt, som er inddelt i hovedområderne udvikling, rummelighed og fastholdelse
  • 30 udfyldte dialogkort og 9 blanke
  • Et ratingskema
  • Et opfølgningsskema

For hvert hovedområde – udvikling, rummelighed og fastholdelse – er der tre målsætninger. Organisationen skal i mål med så mange målsætninger som muligt for at skabe de bedste forudsætninger for et bæredygtigt arbejdsmiljø. Dialogkort giver inspiration til indsatser inden for de tre hovedområder – udvikling, rummelig og fastholdelse. Det kan være konkrete midler til nå målet på et område, fx personalepolitikker eller fokus på kerneopgaven.

Lån dialogværktøjet i Aron

Værktøjet er desværre udsolgt, men du kan låne det hos Aron. Kontakt Hanne på telefon 31 11 17 37 eller mail: hanne@cfba.dk.

Du kan læse mere om dialogværktøjet, og hvordan det bruges.