Fastholdelse af seniorer
Vi søger arbejdspladser i Region Sjælland
Vi søger arbejdspladser i Region Sjælland
Sammen med BFA Velfærd og Offentlig administration søger vi arbejdspladser som kommuner, hospitaler og statslige arbejdspladser til at deltage i projekt om metoder til at fastholde seniorer. Projektet er sat i gang på baggrund af anbefalinger fra Seniortænketanken.
Senest opdateret 3. juni 2022

Vær med i projektet

Er I interesseret i at være med i projektet, og er I eksempelvis en arbejdsplads i en kommune (som et bosted eller et jobcenter), et hospital og eller en statslig arbejdsplads, så skriv til projektleder Lise Keller fra BFA på lke@bfa.dk, hvis I ønsker at deltage i projektet. Vi søger arbejdspladser, der befinder sig geografisk i Region Sjælland.

Om projektet

Formålet med projektet er, at udvikle en tidlig bevidsthed hos medarbejdere og sikre, at I som arbejdspladser er tidligt forberedte på, hvordan arbejdet med fordel kan tilpasses med forskellige virkemidler, der sikrer, at I kan fastholde den enkelte medarbejder på en god måde.

Projektet skal medvirke til at skabe øget autonomi og fleksibilitet i forhold til fx arbejdstid, restitution, opgaver og muligheder for at udvikle sig. Der arbejdes også med, hvordan forskellige dele af jeres organisation, hvor I som enkelt arbejdsplads er tilknyttet, bidrager til løsninger i forhold til arbejdstid og fysiske og psykiske krav i arbejdet. Her er det medarbejdere fra 40 år og opefter, der er i fokus.

Pilotprojektet skal til at gå i gang i foråret 2022 og afsluttes primo 2023.

Miniundersøgelse om seniorpolitik

Som opstart på projektet er vi i gang med en undersøgelse: Vi vil gerne vide om I har seniorpolitikker i forhold til seniorer, og hvordan I vurderer dem.

Hjælp os og besvar undersøgelsen om politik til fastholdelse af seniorer.

Tilgang 1: Restitution og pauser

Vi arbejder i projektet med tre tilgange. Den primære tilgang handler om at restituere og holde pauser og fokuserer på metoder til at indføre en god, forebyggende pausekultur for hele arbejdspladsen. Det kan fx være i form af pomodoroteknikker (fokuseret arbejde i intervaller), fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen (gåture i naturen etc.), koncentrationstid (fx med inspiration fra Futurelab).

Tilgang 2: Et bæredygtigt arbejdsmiljø

Med den anden tilgang ser vi på, hvordan I som arbejdsplads kan arbejde med at fastholde medarbejdere, sikre mangfoldighed og udvikle jer med udgangspunkt i BFA’s metode om bæredygtigt arbejdsmiljø. Metoden taler ind i såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø, har hele IGLO med og dermed også et centralt organisatorisk ophæng. Målet her kan være at indføre en politik på området og/eller implementere et eller flere tiltag.

Tilgang 3: Et stærkt arbejdsfællesskab

Med den tredje tilgang fokuserer vi på, hvordan I som arbejdsplads kan skabe rummelighed og tilpasse arbejdet, også med henblik på seniorer. Der findes fx en række ordninger for seniorer, som I kan gøre brug af. At tage særlige hensyn til seniorer kan også sætte fællesskabet på prøve, hvis det samtidig medfører øgede belastninger til det øvrige arbejdsfællesskab.

Hvem er med?

Projektet gennemføres i samarbejde med arbejdsmiljørådgivere, der indgår i samarbejdet om de valgte tiltag, og sikrer et tværgående blik på de enkelte aktiviteter. Det foregår i Region Sjælland i samarbejde med en eller flere kommuner, hospitaler og statslige arbejdspladser samt andre relevante aktører.

Pilotprojektet gennemføres i et samarbejde med BFA Velfærd og Offentlig administration.

Hent information om projektet fra artiklen her som flyer.