Overgang fra studerende til ansat
Bedre overgang fra studie til arbejdsliv
Bedre overgang fra studie til arbejdsliv
Mange studerende og nyuddannede oplever en svær transition fra studie til job, som i værste tilfælde kan føre til stress. Aron har derfor indledt et projekt, der forbedrer overgangen mellem studie og arbejdsliv.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 15. april 2021

Arons projekt –  Os i transit – søger at lette overgangen fra studie til arbejdsliv. Målgruppen er kandidatstuderende, dimittender, nyuddannede arbejdsløse og nyansatte på 1. år. Igennem projektet bygger vi en digital platform med forskellige typer indhold. Platformen er rettet mod unge, der oplever pres eller bekymring ved deres indtræden på arbejdsmarkedet. Formålet med platformen er, at de unge oplever, at de ikke står alene i den svære overgang fra studie til job.

En digital platform skal lette overgangen

Det er et stort skift at gå fra at være studerende til at være medarbejder. Mange oplever, at overgangen er vanskelig. De unge har svært ved at finde deres rolle og svært ved at navigere i de nye udfordringer. Derfor har mange studerende og nyansatte efterspurgt ligesindedes erfaringer med transitionen. Og input til, hvordan de kan navigere i den. Som det ser ud nu, findes der begrænset viden, forskning og redskaber på området.

I projektet Os i transit skaber vi en platform, hvor målgruppen kan finde viden om overgangen fra studie til arbejdsliv. På platformen findes ligesindedes oplevelser, råd, viden og erfaring. Der vil også være information om, hvor målgruppen søge hjælp. Målet med platformen er, at de unge føler sig inkluderet i et fællesskab med andre i samme livsfase, der oplever de samme udfordringer, oplevelser og problematikker. På platformen kan målgruppen søge oplysninger om og få støtte i overgangen fra studietiden til arbejdsliv. De kan også få konkrete forslag til handlinger og refleksioner, der kan hjælpe dem i svære situationer.

Den digitale platform kommer til at bestå af podcasts, videoer og artikler, der behandler oplevelser, følelser og erfaringer med overgangen fra studie til arbejdsliv. Indholdet vil primært være baseret på informanternes levede erfaringer. Men der vil også være konkrete råd og værktøjer fra eksperter. På længere sigt skal indholdet på platformen suppleres med input fra organisationer, der har succes med at onboarde nyansatte.

Perspektiver i projektet

En succesfuld transition har stor betydning for målgruppen både fagligt og privat og er afgørende for unges identitetsopfattelse og fremtidige rolle i virksomheder og organisationer. Vi er overbeviste om, at vi ved at lette overgangen fra studie til arbejdsliv gennem erfaringsudveksling, råd og vejledning vil gavne såvel de nyansatte som virksomheder og organisationer.

 

Læs mere om projektet Os i transit.