Paa vej mod et baeredygtigt arbejdsliv web2
På vej mod et mere bæredygtigt arbejdsliv
På vej mod et mere bæredygtigt arbejdsliv
Første fase af projekt GRO, der handler om at skabe bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere, er afsluttet med succes. Deltagerne finder konceptet og de foreløbige dialogkort værdifulde, og de har fået ny viden og ny praksis.
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 15. juni 2022

I fase 1 af GRO har vi arbejdet i tre vækstgrupper med temaer for at fremme det bæredygtige arbejdsliv. Målet var at udvikle foreløbige dialogkort til et værktøj til kunst- og kulturarbejdere.

Vi har netop afsluttet evalueringen af fase 1

Her har vi undersøgt:

  • om konceptet kan bidrage til at fremme bæredygtige arbejdsliv for kunst- og kulturarbejdere
  • hvordan temaerne skal justeres for at optimere værktøjet
  • hvad kunst- og kulturarbejdernes største udfordringer er, når det gælder bæredygtigt arbejdsliv

 

GRO Fase 1 har været en succes. Kunst- og kulturarbejderne i vækstgrupperne finder konceptet og prototypen på dialogkortene værdifulde. Ifølge dem har konceptet bidraget med ny viden og givet anledning til ny praksis.
I evalueringen kan vi se, at der fortsat er udfordringer, når det gælder et bæredygtigt arbejdsliv. Kunst- og kulturarbejdere oplever bl.a. en række modsætningsforhold i deres arbejdsliv. Den gode nyhed er, at det giver mening at arbejde med udfordringerne i fællesskab.

”Ved at deltage i denne vækstgruppe er det gået op for mig, hvor ensom jeg egentlig føler mig i mit arbejdsliv. [….] Men i dette rum føler jeg mig som en del af et arbejdsfællesskab. Tak for det.”

Lige nu arbejder vi på en række justeringer af kategorier og temaer i værktøjet for at optimere det til kunst- og kulturarbejdere. Samtidig krydser vi fingre for, at bevillingen til de næste faser – hvor vi bl.a. skal afprøve det foreløbige værktøj for en større gruppe kunst- og kulturarbejdere – går igennem.

GRO fase 1 er støttet af Velliv Foreningen og udviklet i samarbejde med Dansk Kunstnerråd og de to forskere, Janne Gleerup fra RUC og Ulrik Gensby fra TeamArbejdsliv.

Baggrunden for værktøjet er, at mange kunst- og kulturarbejdere har svære arbejdsvilkår. De mistrives, og nogle vælger at skifte erhverv. Det er spild af økonomiske og faglige ressourcer, da mange har en lang videregående uddannelse, og vores samfund går glip af vigtige kunstneriske stemmer.