Evaluering af Bam-bus Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Hvordan sikrer man et godt MED/TRIO-samarbejde?
Hvordan sikrer man et godt MED/TRIO-samarbejde?
Et MED- eller TRIO-udvalg består typisk af en leder, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. De har hver deres udgangspunkt og syn på opgaveløsningen og samarbejdet. Hvordan sikrer man et godt MED/TRIO-samarbejde, hvor alle har respekt for hinanden og forstår de forskellige perspektiver for samarbejdet?
 Af: Sus Larsen, senest opdateret 15. november 2021

Sammen med BUPL Hovedstaden, som dækker Taarnby Kommune, Dragør Kommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, har Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv sat fokus på det gode MED/TRIO-samarbejde og på, hvordan det kan styrkes yderligere.

Til det har vi udviklet første udgave af en værktøjskasse med 36 dialogkort og tilhørende vejledning. Nu skal prototype 2.0 udvikles og afprøves på otte institutioner.

Formålet med dialogkortene er at sikre kvaliteten i MED/TRIO-udvalgene samt understøtte kontinuerlig udvikling i arbejdet. Kortene er med til at sætte en dialog i gang og sætte rammer og retning for dialogerne. Kortene berører grundlæggende tematikker for MED/TRIO-samarbejdet og kan være en hjælp, når der skal tales om både det udfordrende og det givende ved MED/TRIO-samarbejdet.

 

Målet med dialogkortene er:

  • At styrke MED/TRIO-samarbejdet i de enkelte institutioner med et enkelt og håndgribeligt værktøj, der er nemt at bruge
  • At sætte fokus på det, der allerede går godt og fokus på, hvad MED/TRIO-udvalgene med kan justere for at skabe et endnu stærkere samarbejde internt

 

Kortenes overordnede temaer er:

  • Gensidig respekt – Når fundamentet er på plads
  • Find løsninger – Når medbestemmelse er i fokus
  • Kvalificer beslutninger – Når medindflydelse er i fokus
  • Dialog på tværs – Når alle stemmer inddrages